Media Contacts

Poniższe numery telefonów służą wyłącznie do kontaktów z mediami.

W innych sprawach, w tym reklamacyjnych, prosimy o kontakt z właściwą jednostką Banku Pekao SA.

Contact for clients

Complaints office: +48 22 524 69 88
Products support: 801 365 365

Marketing : +48 22 524 68 13
Sponsoring: sponsoring@pekao.com.pl

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon komórkowy dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 727 413 508Bank Pekao S.A.

Bank Pekao SA Press Office
Bank Pekao S.A.
31 Żwirki i Wigury Str.
00-950   Warsaw

mobile: 727413508
TOOLS
   Journalists' zone
help