Kontakt dla mediów

Poniższe numery telefonów służą wyłącznie do kontaktów z mediami.

W innych sprawach, w tym reklamacyjnych, prosimy o kontakt z właściwą jednostką Banku Pekao SA.

Kontakt dla klientów

Marketing: +48 22 524 68 13 marketing@pekao.com.pl

Sponsoring, CSR: sponsoring@pekao.com.pl

Numery do bankowych serwisów telefonicznych:

Biuro Reklamacji: +48 22 524 69 88
Infolinia Produktowa: 801 365 365

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48Bank Pekao S.A.

Biuro Komunikacji
Bank Pekao S.A.

tel. : +48225245148

Pekao TFI S.A.

Pekao Leasing Sp. z o.o.

Pekao Leasing Sp. z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 31
02-091   Warszawa

tel. : +48 22 54 82 242
mobile: +48 601 610 067

Centralny Dom Maklerski Pekao SA

Centralny Dom Maklerski Pekao SA
ul. Wołoska 18
02-675   Warszawa

Pekao Investment Banking

Pekao Investment Banking

tel. : +48 (22) 586 29 99
fax: +48 (22) 586 28 52

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595   Warszawa

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Pekao Faktoring Sp. z o.o.
ul.Lubartowska 74A
20-094   Lublin

tel. : 81 445 20 55 wew. 398
NARZĘDZIA
   Strefa dla prasy
pomoc