Inne wydarzenia

16. 12. 16

Bank Pekao S.A. w portfelu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index)

Bank Pekao S.A. znalazł się w składzie X edycji indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki odpowiedzialne społecznie to instytucje, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji inwestorskich.

08. 12. 16

Zmiany w strukturze akcjonariatu Banku Pekao S.A.

W dniu dzisiejszym Grupa UniCredit ogłosiła, iż zamierza zbyć cały posiadany pakiet akcji Pekao poprzez zawarcie umowy sprzedaży 32,8% akcji Banku Pekao na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (20%) i Polskiego Funduszu Rozwoju (12,8%) oraz poprzez zaplanowaną transakcję rynkową na pozostałe 7,3%. ...

13. 06. 14

Dwie nagrody dla Banku Pekao podczas „Horyzontów Bankowości 2014”.

Bank Pekao otrzymał dwie nagrody podczas tegorocznych „Horyzontów Bankowości 2014”. Bank zajął drugie miejsce w rankingu „50 największych banków w Polsce” miesięcznika BANK oraz otrzymał nagrodę specjalną „Innowatora rynku bankowego 2013 roku”. ...

09. 06. 14

Bank Pekao laureatem Nagrody GPW Media w zakresie prowadzenia Relacji Inwestorskich przy wykorzystywaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej

Bank Pekao SA podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG otrzymał nagrodę specjalną za komunikację z inwestorami za pomocą nowoczesnych metod komunikacji w Internecie. ...

26. 05. 14

Zamożność finansowa netto gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Zamożność gospodarstw domowych (nie uwzględniając kredytów) regionu Europy Środkowo-Wschodniej uległa niemal podwojeniu od 2004 r. zbliżając się do poziomu 780 mld euro w 2013 r. Niemniej, z punktu widzenia PKB sytuacja finansowa tych gospodarstw odpowiada około jednej czwartej średniego poziomu zamożności notowanego w głównych krajach rozwiniętych, co pozwoli na dalsze nadrabianie dystansu pomiędzy krajami starej i nowej Unii. ...

09. 01. 14

Pekao jako Bankier WOŚP po raz 16 zgłasza gotowość do pracy. PeoPay pomoże w zbieraniu środków

W niedzielę, 12 stycznia 2014 roku, po raz szesnasty Bank Pekao zagra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Bank Pekao, który już dziś zadeklarował, że będzie wspierał Orkiestrę w kolejnych edycjach, przekaże 2 miliony złotych. ...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Katarzyna Karpiuk
Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura Komunikacji

tel. : + 48 22 524 54 48
mobile: +48 723 225 957
Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
Katarzyna Münnich
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 51 87
mobile: +48 723 226 882
   Strefa dla prasy
pomoc