Komunikat prasowy

18.10.2010

Polski milioner: wczesne stadium rozwoju

Pracowity i odpowiedzialny, ale nie lubiący się obnosić z bogactwem, krytyczny wobec polityków, ale patriotyczny względem kraju – taki obraz polskiego przedstawiciela klasy „milionerów” wyłania się z pierwszego tak dogłębnego badania tej grupy społecznej zleconego przez Private Banking Banku Pekao SA, a wykonanego w Polsce przez instytut badawczy SMG/KRC.

Raport przygotowany na podstawie badania prezentuje kompleksowy obraz polskiego „milionera”, jego system wartości, postawę społeczną, a także stosunek do świata finansów i usług bankowych. Raport powstał na podstawie indywidualnych wywiadów z osobami, których majątek w postaci środków płynnych, przekracza wartość 1 miliona złotych.

- Zrobiliśmy to badanie, aby lepiej poznać naszych klientów i ich potrzeby. Takie raporty jak ten to znakomita inwestycja w przyszłość. Oprócz sportretowania grupy milionerów, raport przynosi wiele cennych odpowiedzi na pytania dotyczące samej bankowości prywatnej. Dzięki niemu wiemy m.in., że kluczowa jest osoba doradcy i absolutna dyskrecja w kontaktach z klientem – podkreśla Michał Walęczak, dyrektor wykonawczy pionu Private Banking w Banku Pekao.

„Portret polskiego milionera 2010” dokładnie opisuje wartości i postawę społeczną najbogatszych Polaków. Wynika z niego, że są oni pracowici, odpowiedzialni, a także konserwatywni na poziomie wyznawanych wartości.

- Analizując postawę społeczną polskiego milionera należy podkreślić, że jest patriotą, choć jednocześnie ma krytyczny stosunek do polityków, ale pozytywnie ocenia przemiany ostatnich 20 lat. To, co się rzuca w oczy i czym odróżniamy się od milionerów z innych krajów, jest niska aktywność w zakresie tzw. kultury wysokiej i sportu – podkreśla Marek Biskup z SMG/KRC.

Dzięki podobnym raportom zleconym w ramach tego samego projektu badawczego przez Grupę Unicredit, którego częścią jest Bank Pekao, możliwe jest porównanie  polskich milionerów z ich odpowiednikami w trzech krajach tzw. „starej UE”: Austrii, Niemczech i Włoszech. Publikacja czterech raportów zaplanowana jest na ten sam tydzień.

- Chcemy badać zmiany, jakie dokonują się w środowisku klientów private bankingu i reagować na nie, dostosowując do nich naszą ofertę – wyjaśnia Andreas Wolfer, szef Private Banking w Unicredit.

Największe różnice między polskimi milionerami, a ich zagranicznymi odpowiednikami dotyczą struktury samej grupy – podczas gdy w pozostałych krajach badacze byli w stanie wyróżnić 4-6 rodzajów milionerów, w Polsce było to środowisko względnie jednolite. Dodatkowo, w naszym kraju tendencja do ukrywania statusu majątkowego jest wyraźnie silniejsza  niż we wszystkich pozostałych państwach.

- W Polsce korzenie bogactwa nie sięgają daleko w przeszłość – w pozostałych trzech krajach znacznie więcej jest bogactwa „wielopokoleniowego”, a więc tamtejsi milionerzy dorastają w przepychu i luksusie, który staje się dla nich środowiskiem naturalnym. Dla polskich milionerów bogactwo i obnoszenie się z nim jest czymś ciągle nie do końca naturalnym, również z uwagi na negatywne nacechowanie w odbiorze społecznym źródeł majątku – tłumaczy Michał Walęczak.

Polscy milionerzy są też wyraźnie młodsi – w naszym kraju grupa osób między 40 a 50 rokiem życia stanowiła ok. 45 proc. badanych, a np. w Austrii i we Włoszech było to odpowiednio 15 i 25 proc. W tych krajach silniej reprezentowani byli starsi wiekiem milionerzy. Badacze zwracają także uwagę, że najbardziej zamożne części społeczeństwa w omawianych krajach różnią się znacząco, gdy przychodzi do porównania tego, jak milionerzy spędzają czas wolny.- Polscy milionerzy bardziej przypominają klasę średnią. Jeżeli kultura wysoka, to sporadyczne wyjście do teatru. Z badania wynika, że jest to efekt braku orientacji w świecie kultury i wzorców do naśladowania. W przypadku sportu różnice są też wyraźne, Polacy wolą go raczej oglądać niż uprawiać. Zupełnie inaczej jest np. w przypadku Austrii, gdzie zdecydowana większość uprawia czynnie sport, a w Polsce mniej niż jedna trzecia badanych – mówi Marek Biskup.

Różnice dotyczą także świata bankowości – podczas gdy za granicą wizerunek banków mocno ucierpiał przez kryzys, w Polsce nie zmienił się tak diametralnie.

- Najbardziej cieszy nas to, że nasz bank wypadł w badaniach bardzo korzystnie i zebrał wiele pochwał. Ale jednocześnie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że dla naszych klientów bardzo ważna jest osoba doradcy, stąd nasza decyzja, by nasi pracownicy byli szkoleni w najbardziej prestiżowych ośrodkach szkoleniowych, takich jak Banking Edcuation and Examination Centre BEC GmbH – mówi Michał Walęczak.

Private Banking w Banku Pekao SA działa od 1997 roku i należy do jednych z wiodących w Polsce. Klienci są obsługiwani przez prawie 80 doradców i asystentów w 13 lokalizacjach obejmujących kluczowe miasta w Polsce. Dedykowana oferta obejmuje m.in. produkty inwestycyjne, dostęp do funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami na zlecenie, specjalną ofertę kredytową oraz prestiżowe karty płatnicze

 

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn „Euromoney”, tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance”, a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker” .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc