Komunikat prasowy

23.12.2016

Bank Pekao SA przeprowadził dla Miasta Krakowa emisję obligacji komunalnych o wartości 200 mln zł

Bank Pekao SA zorganizował dla Krakowa emisję obligacji komunalnych o łącznej wartości 200 mln zł. Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej. Wyemitowane obligacje będą długoterminowe - 10 letnie, o stałym kuponie, co jest wciąż rzadkie na polskim rynku. Stała stopa oprocentowania da Miastu Kraków możliwość precyzyjnego budżetowania kosztów finansowania.

Obligacje komunalne dla Krakowa Bank Pekao organizuje jako wyłączny organizator i agent emisji. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 22 grudnia. Emitent planuje wprowadzenie emisji do obrotu na rynku Catalyst.

- Emisja obligacji pozwala miastom na pozyskiwanie pieniędzy po korzystnych warunkach cenowych oraz dywersyfikuje źródła finansowania. Obligacje bowiem mogą trafić do szerokiego grona inwestorów finansowych, takich jak OFE, czy TFI. Emisja organizowana dla Miasta Kraków jest wyjątkowa z dwóch powodów.  Jest to  największa, jednorazowa emisja obligacji komunalnych w tym roku i co ciekawsze wyemitowane obligacje są stałoprocentowe, mimo bardzo długiego terminu zapadalności. Taka transakcja jest dość unikatowa na polskim rynku  – tłumaczy Rafał Petsch, Dyr. Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego z Banku Pekao SA. 

- Nowoczesne zarządzanie miastem wymaga od jego managerów stosowania różnych instrumentów finansowych. Wybraliśmy obligacje, jako alternatywne do kredytu i elastyczne źródło finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Naszym partnerem został Bank Pekao, który złożył najkorzystniejszą dla Krakowa ofertę przy stałej stopie oprocentowaniamówi Lesław Fijał, Skarbnik Miasta.

Emisja dla Krakowa to największa, jednorazowa emisja obligacji komunalnych w tym roku. Termin wykupu przypada na 2026 r.

Bank Pekao jest liderem w finasowaniu i obsłudze sektora publicznego. Łączne zaangażowanie finansowe Pekao w największe projekty samorządowe w ciągu ostatnich 5 lat wyniosło 22 mld zł. Bank Pekao jest czołowym bankiem w Polsce w zakresie emisji obligacji komunalnych, z udziałem w rynku na poziomie 28%.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 3 kwartału 2016 r. na poziomie 18,1%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc