Komunikat prasowy

19.05.2017

Profil Zaufany można już zakładać poprzez Pekao24

Bank Pekao S.A. umożliwił zakładanie Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24. Dzięki nowej usłudze można załatwić szereg spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Obecnie dostęp do bankowości elektronicznej Pekao24 ma ponad 3,2 miliona klientów indywidualnych.

Profil Zaufany można już zakładać poprzez bankowość elektroniczną Pekao 24. Dzięki nowej usłudze, klienci Banku Pekao, będą mogli załatwić szereg spraw urzędowych bez wychodzenia z domu m.in. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy sprawdzić ilość punktów karnych. Przy pomocy Profilu Zaufanego można również podpisywać deklaracje podatkowe, złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia czy małżeństwa, poinformować urząd gminy o sprzedaży samochodu czy złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności.

Założenie Profilu Zaufanego w Pekao 24 wymaga zaledwie kilku kliknięć i jest bezpłatne. Po zalogowaniu się do Pekao 24, wystarczy kliknąć zakładkę „E-Urząd” i wybrać opcję „utwórz Profil Zaufany”. Następnie wyświetli się krótki wniosek, w którym większość pól jest już automatycznie wypełniona. Wystarczy zapoznać się z oświadczeniami i potwierdzić założenie profilu, w taki sam sposób jak potwierdzamy złożenie przelewu. Od tego momentu, bez wychodzenia z domu, można składać wnioski na stronach urzędów, policji, czy oddziałów NFZ potwierdzając je Profilem Zaufanym założonym w Pekao24. Bank Pekao nie ma dostępu do wniosków składanych drogą elektroniczną, jednocześnie żadne dane bankowe nie są przekazywane do urzędu.

Profil Zaufany nie jest pierwszym przejawem współpracy między Bankiem Pekao a e-administracją. Od ubiegłego roku poprzez bankowość elektroniczną Pekao24, można składać  wnioski o świadczenie 500+. Wniosek Rodzina 500+ wraz z wnioskiem umożliwiającym założenie Profilu Zaufanego można znaleźć w zakładce „E-Urząd” w bankowości elektronicznej Pekao 24. Dodatkowo, w ubiegłym roku, Bank Pekao wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomił płatności mobilne PeoPay w wybranych urzędach. Dzięki temu za wydanie prawa jazdy albo mapy czy rejestrację pojazdu można zapłacić w tym samym okienku, w którym składamy wniosek. Na tę chwilę, usługa dostępna jest w ponad 80 urzędach w kraju i jest systematycznie wprowadzana do kolejnych urzędów.

W Banku Pekao S.A. na koniec 1 kwartału 2017 r. dostęp do bankowości internetowej miało ponad 3,2 miliona klientów indywidualnych.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2017 r. na poziomie 17,7%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao SA w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc