Komunikat prasowy

14.06.2017

Michał Krupiński kieruje Bankiem Pekao S.A.

W dniu 14 czerwca 2017 r.  Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała z dniem 15 czerwca 2017 r. Pana Michała Krupińskiego w skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku.

Pan Michał Krupiński jako Wiceprezes będzie kierował pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powołania. Michał Krupiński ma bardzo duże doświadczenie menedżerskie w bankowości, które zdobył pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych, m.in. w Banku Światowym i Bank of America Merrill Lynch. Były prezes PZU na tym stanowisku gwarantuje dobrą współpracę bankowo-ubezpieczeniową, która stanowi ogromny potencjał dla Banku. Jest to nowy rozdział w historii Pekao SA, który nie jest już częścią międzynarodowej grupy bankowej, ale samodzielnym Bankiem w ramach silnej grupy finansowej jaką jest PZU.  Jestem przekonany, że Michał Krupinski jest odpowiednim menedżerem do wyzwań, które teraz stoją przed Bankiem. W imieniu całej Rady Nadzorczej Pekao S.A. życzę Michałowi Krupińskiemu oraz całemu Zarządowi wielu sukcesów na tym nowym etapie historii Pekao S.A. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku został odwołany Pan Luigi Lovaglio. 

Na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej przyjęto rezygnacje złożone przez Wiceprezesa Diego Biondo odpowiedzialnego za Pion Zarządzania Ryzykami oraz przez Wiceprezesa Stefano Santini odpowiedzialnego za Pion Finansowy ze stanowisk w Zarządzie Banku Pekao S.A. Rezygnacje członków Zarządu są związane z transakcją zbycia 32,8% akcji Banku Pekao S.A. przez Grupę UniCredit i ich chęcią pozostania w strukturach włoskiej grupy.

Rada Nadzorcza złożyła podziękowania Panom Luigi Lovaglio, Diego Biondo i Stefano Santini za ich wkład w budowanie sukcesu Banku Pekao S.A. w ubiegłych latach i życzyła im wielu osiągnięć w ich dalszych karierach.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec pierwszego kwartału 2017 r. na poziomie 17,8%).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc