Komunikat prasowy

20.11.2017

Rusza Polskie Forum Inwestycyjne w Nowym Jorku

20-21 listopada br. przedstawiciele polskich firm spotkają się z amerykańskimi inwestorami podczas pierwszego Polskiego Forum Inwestycyjnego (Poland Investment Forum) w Nowym Jorku. Organizatorem tego wydarzenia jest J.P. Morgan, współorganizatorami są Bank Pekao S.A. i PZU S.A.

- Jednym z naszych priorytetów jest umocnienie się na pozycji największego banku korporacyjnego w kraju poprzez wspieranie polskich firm w ekspansji międzynarodowej. Zaproszenie polskich przedsiębiorstw na Polskie Forum Inwestycyjne, to jedna z inicjatyw, która przybliża nas do osiągnięcia tego celu - powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. – Nasz bank jest liderem bankowości korporacyjnej w Polsce. Klientem Banku Pekao jest co druga duża polska firma.

Dzięki wspólnej inicjatywie przedstawiciele polskich przedsiębiorstw spotkają się z amerykańskimi inwestorami podczas Polskiego Forum Inwestycyjnego. To pierwsze tego typu spotkanie. Podczas dwudniowego forum, uczestnicy będą rozmawiać o globalnej sytuacji makroekonomicznej, wzroście polskiej gospodarki i możliwościach inwestycyjnych w Polsce. Zaplanowane są również indywidualne spotkania polskich przedsiębiorców z inwestorami amerykańskimi.

- Jako największa grupa finansowa w Europie Środkowej i Wschodniej czujemy się odpowiedzialni za rozwój polskich przedsiębiorstw i wspieranie polskiej gospodarki, również w ekspansji zagranicznej. Chcemy, aby Polskie Forum Inwestycyjne, było spotkaniem cyklicznym, które znacznie wzmocni relacje biznesowe pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi i atrakcyjność Warszawy jako rynku dla inwestorów z całego świata - dodaje Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU S.A.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc