Komunikat prasowy

11.12.2017

Bank Pekao S.A. „Liderem Jakości Sprzedaży” kredytów z gwarancją de minimis

Bank Peka S.A. otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego statuetkę „Lidera Jakości Sprzedaży” kredytów z gwarancjami de minimis. Nagrodę przyznano zarówno za wysoką sprzedaż jak i jakość portfela kredytów. Suma gwarancji de minimis do udzielonych przez Bank Pekao kredytów wyniosła już blisko 4,5 mld PLN.

- Wyróżnienie, które otrzymaliśmy od Banku Gospodarstwa Krajowego pokazuje, że można sfinansować rozwój i inwestycje w różnych firmach i równocześnie dbać o jakość portfela kredytowego. Gwarancje de minimis to korzystny produkt dla wszystkich trzech stron transakcji. Firma ma lepszy dostęp do kredytu i otrzymuje zabezpieczenie na preferencyjnych warunkach, Bank jest usatysfakcjonowany, bo profil ryzyka się ogranicza, a państwo wspiera rozwój sektora MŚP – powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Kredyty z gwarancją de minimis oferowane są mikro, małym i średnim firmom. Gwarancja zabezpiecza 60% kapitału i odsetek kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Gwarancje de minimis udzielane są ze środków budżetu państwa. Jest to przykład instrumentu zwrotnego ze środków publicznych ułatwiających firmom dostęp do kredytu.

Suma gwarancji do udzielonych przez Bank Pekao kredytów wyniosła już blisko 4,5 mld PLN.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc