Komunikat prasowy

12.12.2017

System Pekao Connect Innowacją roku 2017

Usługa integracji platformy transakcyjnej PekaoBiznes24 z systemami finansowo-księgowymi firmy Pekao Connect otrzymała prestiżowy tytuł Innowacji Roku 2017. Pekao Connect to nowatorskie rozwiązanie Banku w zakresie elektronicznej obsługi bankowej dużych firm. Konkurs odbywał się patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE.

Kapituła konkursu doceniła działania Banku Pekao S.A. mające na celu zapewnienie bezpośredniej komunikacji między systemami finansowo-księgowymi (FK) klientów korporacyjnych a platformą bankowości internetowej PekaoBiznes24.

Pekao Connect umożliwia wykonywanie szeregu czynności bankowych, np. tworzenie i wysyłanie przelewów czy pobieranie wyciągów bezpośrednio z poziomu systemu księgowego firmy bez konieczności logowania się do PekaoBiznes24, gdyż odpowiednio skonfigurowany system FK robi to za użytkownika. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu, ponieważ pracownik nie musi dwukrotnie wykonywać tej samej operacji najpierw w systemie firmy, a następnie w bankowości elektronicznej. Integracja systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa z platformą transakcyjną PekaoBiznes24 oznacza, że wymiana danych między systemami następuje w trybie bezpośrednim i w czasie rzeczywistym, bez udziału człowieka.

- Usługi integrujące, czyli host to host są szczególnie istotne dla firm mających dużą skalę działalności. Przy tysiącach powtarzanych operacji, każde usprawnienie przynosi wymierne oszczędności. Drugą kluczową kwestią jest bezpieczeństwo, rozumiane w dwojaki sposób. Po pierwsze wymiana informacji pomiędzy klientem, a Bankiem spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, po drugie automatyzacja procesu ogranicza ryzyko pomyłki przy składaniu zlecenia. Duże firmy doceniają możliwości jakie daje Pekao Connect, dlatego z systemu korzysta już ponad 800 firm. W tym roku do grona użytkowników usługi dołączyło 345 przedsiębiorstw, liczymy że w kolejnych latach te liczby będą systematycznie rosły. - powiedział Andrzej Kopyrski , Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

W ramach programu PekaoREADY Bank nawiązuje współpracę z dostawcami systemów ERP/FK, w zakresie bezpośredniej integracji z PekaoBiznes24 za pomocą usługi Pekao Connect. Klient może sprawdzić na stronie Banku Pekao S.A lub u swojego dostawcy oprogramowania ERP/FK, czy używany przez niego system jest  dopasowany  do systemu Banku. Pekao Connect jest  kompatybilny z rozwiązaniami oferowanymi przez wiodących na rynku dostawców systemów FK/HR.

Bank Pekao S.A. jest liderem bankowości korporacyjnej w Polsce. Klientem Banku Pekao S.A. jest co druga duża polska firma.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016. 

 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc