Komunikat prasowy

12.03.2018

Gwarancja zysku z Certyfikatami Depozytowymi Mocny Dolar Plus w Pekao S.A.

Odpowiadając na zapotrzebowanie Polaków na bezpieczne produkty inwestycyjne Bank Pekao S.A. rozwija linię produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału na zakończenie inwestycji. Bank wprowadził w tym tygodniu nowy Certyfikat Depozytowy „Mocny Dolar Plus 2” bazujący na prognozowanym wzroście kursu pary walutowej USD/PLN. Oferowany produkt nie tylko w pełni chroni zainwestowany kapitał w dniu wykupu, ale także gwarantuje 1% zysku dla Klientów oraz daje potencjalną możliwość uzyskania dodatkowych odsetek premiowych (do 4,68% w skali 18 miesięcy). Zapisy na zakup tych certyfikatów będą trwać do 16 marca 2018 roku.

W ciągu ostatniej dekady preferencje inwestycyjne Polaków uległy zmianie. Polacy mniej chętnie niż dziesięć lat temu inwestują w produkty oparte na akcjach – w ubiegłym roku prawie połowa sprzedaży funduszy inwestycyjnych dotyczyła funduszy gotówkowych i pieniężnych. Trend ten potwierdza raport Narodowego Banku Polskiego dot. zasobności gospodarstw domowych, wedle którego 80% z nich woli trzymać gotówkę na koncie w banku i wybiera depozyty bankowe.

Zmiana zachowań inwestycyjnych Polaków może być pochodną wydarzeń na rynkach finansowych na świecie i w Polsce, które nauczyły wszystkich, że inwestowanie zawsze obarczone jest ryzykiem. Obecnie Polacy chcąc chronić swój kapitał gotowi są zadowolić się mniejszym, ale pewnym zyskiem.

- Z naszych obserwacji wynika, że tylko co dziesiąty klient, mając wybór między produktem inwestycyjnym z minimalnym (ale gwarantowanym zyskiem) oraz produktem bez gwarantowanego zysku (ale z wyższym potencjałem inwestycyjnym), wybierze tę druga opcję – powiedział Sławomir Olszewski, dyr. Biura Zarządzania Produktami Inwestycyjnymi.

Dlatego Bank Pekao rozwija paletę produktów strukturyzowanych z ochroną kapitału m.in. Certyfikaty Depozytowe, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów banku.

- Nasz nowy produkt strukturyzowany, Certyfikaty Depozytowe Mocny Dolar Plus 2 nie tylko zabezpiecza zainwestowany kapitał na wypadek perturbacji na rynku finansowym, ale też oferuje odsetki gwarantowane na zakończenie inwestycji. To jest dokładnie to czego nasi klienci oczekują– wyjaśnia, Sławomir Olszewski dyr. Biuro Zarządzania Produktami Inwestycyjnymi.

Klienci mogą przystąpić w Pekao S.A. do subskrypcji na taki właśnie produkt do piątku 16 marca 2018 r.

 Założenie inwestycyjne, na którym oparto wskazany produkt, a więc umocnienie dolara względem złotego, zgodne jest z opiniami analityków Banku Pekao S.A. wskazujących, że trendowi temu sprzyjać będzie przede wszystkim oczekiwany wzrost stóp procentowych w USA, a co za tym idzie, spodziewane odwrócenie trendu wzrostowego kursu EUR/USD.

 Ostatnie wyniki strukturyzowanych certyfikatów depozytowych (SCD) oferowanych przez Bank Pekao S.A. potwierdzają bezpieczeństwo i atrakcyjność tych produktów inwestycyjnych – zapadająca w lutym emisja jednego z takich produktów zakończyła się bardzo dobrym wynikiem finansowym wynoszącym ponad 10% w skali dwóch lat trwania produktu.

 Rozwiązania wykorzystywane przy konstruowaniu certyfikatów pod względem aktywów bazowych (czyli tego w co inwestujemy) oraz kierunków inwestycyjnych są bardzo różnorodne. W końcówce ubiegłego roku w ofercie Banku pojawiły się inwestycje bazujące na zmianach cen wybranych spółek amerykańskich oraz na kursie walutowym EUR/PLN. Pozwala to na dywersyfikację portfeli inwestycyjnych klientów.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy, influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc