Bank Pekao SA

02.10.2019

Jesienne oszczędzanie z Pekao

Bank Pekao S.A. zachęca do oszczędzania i inwestowania. Na ostatnich produktach inwestycyjnych banku z ochroną kapitału, klienci odnotowali zysk na poziomie 5,68 proc. w skali 18-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli około 3,8 proc. rocznie. Jesienią w Pekao można skorzystać z kilku nowych produktów strukturyzowanych, dających ochronę kapitału i szansę na zysk wyższy niż na produktach depozytowych.

Jesienią zachęcamy naszych klientów do oszczędzania i inwestowania. Oferujemy produkty atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów, z ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym. Warto również podkreślić, że klienci, którzy korzystali do tej pory z oferowanych przez nas produktów, osiągali często bardzo dobre wyniki inwestycyjne, mimo wysokiej zmienności na rynkach kapitałowych – mówi Grzegorz Olszewski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za obszar inwestycji i ubezpieczeń.

Ostatnie dwie zakończone we wrześniu inwestycje - Certyfikaty Mocny Dolar - przygotowane przez Bank Pekao, przyniosły klientom zysk na poziomie 5,68 proc. w skali 18-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli około 3,8 proc. rocznie. Inwestycje te związane były z umocnieniem dolara względem złotego. To nie koniec jesiennych ofert w Pekao. Od 1 października można przystąpić do subskrypcji produktu strukturyzowanego BPW Mocny Złoty emitowanego przez Bank Pekao. Strategia inwestycyjna zakłada umocnienie kursu złotego względem euro przez okres kolejnych 12 miesięcy trwania inwestycji. W przypadku realizacji pozytywnego scenariusza rynkowego, klienci mogą liczyć na maksymalny zysk na poziomie 3,51 proc. Z kolei przy negatywnym scenariuszu rynkowym, otrzymają oni wypłatę pierwotnie zainwestowanej kwoty, powiększonej o oprocentowanie gwarantowane na poziomie 0,01 proc. Minimalna kwota inwestycji w przypadku BPW Mocny Złoty to tylko 1000 zł.

Na początku października do oferty Pekao wejdą też certyfikaty o 3,5-rocznym tenorze. Umożliwią klientom ekspozycję na znany globalny indeks i maksymalny zysk na poziomie 25 proc. w skali inwestycji. Produkt będzie się również charakteryzował ochroną zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu inwestycyjnego. Emitentem certyfikatów będzie Raiffeisen Centrobank.

Sprzedaż produktów z ochroną kapitału w 2019 roku wyniosła do tej pory około pół miliarda złotych. To wysoki popyt, na który przede wszystkim wpływa konstrukcja tych produktów (ochrona kapitału), coraz niższe oprocentowanie depozytów oraz niepewna sytuacja na rynkach, utrzymująca się w zasadzie od czwartego kwartału 2018 roku. Klienci nie chcą lokować całości środków na nisko oprocentowanych depozytach - poszukują alternatywy. W zależności od poziomu akceptowanego ryzyka i oczekiwanych stóp zwrotu, mają do wyboru właśnie produkty z ochroną kapitału czy fundusze inwestycyjne dłużne, ale powinni również rozważyć ekspozycję na instrumenty o charakterze udziałowym, którą oferują fundusze inwestycyjne mieszane czy akcyjne – dodaje Grzegorz Olszewski.

Dodatkowe informacje: