Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Bank Pekao S.A.

Biuro Komunikacji
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy
Paweł Bernat
Informacje korporacyjne, spółki zależne
tel.: +48 887 217 541
Anna Snitko-Pleszko
Bankowość dla firm, Tarcza PFR
Olga Wieszczek
Bankowość detaliczna
Krystyna Parnas
tel.: +48 727 421 165

Biuro Maklerskie Pekao

Biuro Maklerskie Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Pekao Investment Banking S.A.

Pekao Investment Banking S.A.
mobile: +48 604 109 109
ul. Żwirki i Wigury 31 (Bud. A I piętro)
02-091 Warszawa

Pekao Leasing Sp. z o.o.

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Pekao TFI S.A.

Pekao TFI S.A.
mobile: +48 669 450 156
ul. Marynarska 15
02-675 Warszawa
NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy