Wyniki finansowe

08.11.13

Najlepszy kwartalny wynik komercyjny

Bank Pekao osiągnął w trzecim kwartale 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 655,4 mln  zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 11,6%, utrzymując jednocześnie bardzo bezpieczny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie 19,4%. ... ...

06.08.13

Przyspieszenie w realizacji ambitnego planu

Bank Pekao osiągnął w pierwszym półroczu 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,4 miliarda złotych dzięki wysokiemu wzrostowi (11,5% kw./kw.) zysku wypracowanego w drugim kwartale do poziomu 742 milionów złotych. ... ...

10.05.13

Większa stabilność i wyjątkowy potencjał

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 665,5 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć ROE na poziomie 11,2%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1: 19,5%. ... ...

15.03.13

Dobre zakończenie dobrego roku

Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 2 956 mln zł, co oznacza 1,9% wzrost r/r. ROE osiągnął 13,3%, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 19,0%. ... ...

13.11.12

REKORDOWY KWARTAŁ BANKU PEKAO

798 mln zł zysku netto w trzecim kwartale zwiększyło skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2012 roku do poziomu 2 213 mln zł, wyższego o 4% rok do roku. Osiągnięcie kwartalnego zysku netto na takim poziomie było możliwe dzięki utrzymaniu zysku operacyjnego, podobnie jak w poprzednim kwartale, powyżej miliarda złotych, a także dzięki zyskom z inwestycji. ... ...

03.08.12

Rosnące zyski i udziały rynkowe Banku Pekao

W pierwszej połowie 2012 roku Bank Pekao wypracował 1 415 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 3,8% w ujęciu rocznym. Było to możliwe dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o 1,4% (3,7% w warunkach porównywalnych dla całego sektora) i pozwoliło zniwelować zwiększone odpisy w tym okresie. ...

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741