Wyniki finansowe

10.05.12

Pekao zgodnie z planem poprawia pozycję rynkową i dochodowość

Bank Pekao osiągnął w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 711 milionów złotych, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 13,0 proc., podczas gdy wskaźnik siły kapitałowej mierzony współczynnikiem Core Tier 1 wyniósł 18,9 proc. Bank odnotował dalsze wzrosty udziałów rynkowych zarówno w produktach kredytowych,... ...

20.03.12

Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku

Bank Pekao w 2011 roku wypracował 2 899 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w ujęciu rocznym. Współczynnik zwrotu na kapitale (ROE) ukształtował się na poziomie 14,2 proc., natomiast wskaźnik siły kapitałowej Core Tier 1 na poziomie 17,0 proc. Wzrost zysku netto wynikał z poprawy zysku operacyjnego, który wzrósł o 13,8 proc., do poziomu 4 060 mln zł. ... ...

14.11.11

Solidne wyniki – podążając naszą ścieżką wzrostu i wzmacniając wiodącą pozycję kapitałową

W trzecim kwartale 2011 r. Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 766 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 16,2 proc. Było to możliwe dzięki dwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego brutto o 15,3 proc. Bank zanotował znaczący wzrost przychodów z działalności podstawowej oraz dynamikę kosztów poniżej poziomu inflacji. ...

03.08.11

Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu

W drugim kwartale 2011 r. Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 714 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 15,4 proc. Było to możliwe dzięki dwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego brutto o 16,0 proc. za sprawą przyspieszenia wzrostu przychodów i ścisłej kontroli kosztów, których dynamika była znacznie poniżej poziomu inflacji. ...

12.05.11

Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów

<P >W pierwszym kwartale 2011 r. Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 648 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,6 proc., dzięki dwucyfrowej dynamice wzrostu (10,3 proc.) zysku operacyjnego brutto. ...

09.03.11

Solidny wzrost w 2010 roku, dywidenda na akcję w wysokości 6,80 zł, o 134 proc. wyższa niż przed rokiem

W roku 2010 Bank Pekao zanotował 2 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 4,7 proc. w ujęciu rocznym). Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) był na poziomie 13,1 proc., przy jednoczesnym utrzymaniu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 na wysokim poziomie 17,6 proc. Przychody wzrosły o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy koszty pozostały pod ścisłą kontrolą, obniżając... ...

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741