Inne wydarzenia

23. 11. 18

Pekao szuka przyszłych kadr wśród najzdolniejszych studentów

Bank Pekao S.A. realizując strategię „Siła Polskiego Żubra” osiąga wymierne efekty transformacji, dzięki której staje się liderem efektywności i digitalizacji w polskim sektorze bankowym. Świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie wymaga pozyskania najzdolniejszych pracowników i menedżerów, dlatego Bank Pekao angażuje się w programy dla utalentowanej młodzieży, takie jak EmpowerPL 100. ...

20. 11. 18

Powołanie zarządu Banku Pekao S.A. nowej kadencji i wdrożenie w życie uchwały o dostosowaniu wynagrodzeń członków zarządu do wymogów ustawy

Bank Pekao S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała zarząd nowej kadencji. W jego skład wchodzą Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk. ...

29. 10. 18

W Warszawie trwa pierwszy międzynarodowy CEO Summit Banku Pekao S.A. i Atlantic Council

Prawie 300 przedsiębiorców i prezesów największych polskich i zagranicznych spółek, przedstawiciele polskiego rządu i Narodowego Banku Polskiego, ambasadorowie i wybitni naukowcy zebrali się w poniedziałek 29 października w Warszawie na pierwszym CEO Summit, zorganizowanym przez Bank Pekao S.A. oraz Atlantic Council. ...

17. 10. 18

Aktualizacja ocen ratingowych dla Banku Pekao S.A. przez Fitch Ratings

Fitch Ratings zaktualizował długoterminowy rating Banku Pekao S.A do poziomu BBB+. Agencja zaktualizowała również perspektywę oceny ratingu do stabilnej. Po przeprowadzonej aktualizacji, Bank Pekao pozostaje z jedną z najwyższych ocen ratingowych w sektorze bankowym według metodologii Fitch. ...

16. 10. 18

Agencja S&P podwyższa rating Banku Pekao S.A.

Agencja podwyższyła długoterminowy rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (‘RCR’) dla Banku Pekao S.A. do A- z BBB+, pozostawiając perspektywę stabilną. Pozostałe ratingi S&P dla banku pozostały na niezmienionym poziomie.  Agencja, która kilka dni wcześniej podniosła swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski, ocenia, że stabilne i zrównoważone...

12. 10. 18

Bank Pekao S.A. wzmacnia zespół ekspertów odpowiedzialnych za cyfrową transformację

Bank Pekao S.A. przyspiesza prace nad cyfrową transformacją i rozbudowuje odpowiedzialny za nią zespół ekspertów. Błażej Szczecki, wieloletni menedżer w Pekao, poprzednio szef pionu transformacji i usług, objął nowo utworzone stanowisko pełnomocnika zarządu do spraw transformacji. ...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Bank Pekao S.A.