KOMUNIKAT PRASOWY

25.07.2003

Zmiany w Zarządzie Banku Pekao SA

Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, Prezes Zarządu Banku Pani Maria Wiśniewska poinformowała o zamiarze zakończenia swojej misji w Banku Pekao SA z dniem 30 września 2003 r. Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Uznałam, że proces realizacji strategii nakreślonej dla Banku w 1998 roku został ukończony powiedziała prezes Maria Wiśniewska. W ciągu pięciu lat, w czasie których kierowała Bankiem jego rynkowa kapitalizacja wzrosła 4-krotnie, a dochody Banku z 3 mld zł rocznie do prawie 5 mld.  

Pod kierownictwem Marii Wiśniewskiej Bank Pekao SA rozpoczął z sukcesem proces prywatyzacji poprzez wprowadzenie jego akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w czerwcu 1998 r. Rynek po przedstawieniu nowej strategii Pekao SA wycenił wówczas wartość Banku na kwotę ponad 2 mld USD dwukrotnie wyżej, niż pół roku wcześniej wyceniali go eksperci. W rok później prywatyzację zakończyła sprzedaż przez Ministra Skarbu Państwa większościowego pakietu akcji (52,09 %) konsorcjum utworzonemu przez UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG.

Równocześnie Prezes Maria Wiśniewska doprowadziła do skutecznego połączenia z dniem 1 stycznia 1999 r. czterech banków Grupy w jeden uniwersalny Bank Pekao SA.

Dziś Bank Pekao SA jest największym polskim bankiem prywatnym i drugą co do wielkości spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pekao SA zajmuje pierwsze miejsce na rynku kredytów korporacyjnych i drugie miejsce na rynku depozytów. Jest też wiceliderem rynku kart płatniczych (24 %). Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 800 placówek w całym kraju) oraz bankomatów (1160).

Maria Wiśniewska jest także wiceprezydentem PKPP, członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz międzynarodowym doradcą The Conference Board. The Wall Street Journal Europe umieścił Marię Wiśniewską na liście 30 najbardziej wpływowych kobiet świata biznesu w Europie, a BusinessWeek uznał ją ostatnio za jedną z 25 gwiazd europejskiego biznesu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Alessandro Profumo podziękował Pani Marii Wiśniewskiej za jej pracę i sukcesy osiągnięte przez Bank pod jej kierownictwem. Jednocześnie poinformował, iż na stanowisko prezesa Zarządu Banku Rada zamierza powołać Pana Jana Krzysztofa Bieleckiego, dotychczasowego Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który jest jednym z udziałowców Banku Pekao SA.

Z dniem 29 sierpnia 2003 r. z Zarządu Banku odchodzi również dotychczasowy wiceprezes Banku Paolo Fiorentino. 1 września 2003 obejmie on funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego UniCredit odpowiedzialnego za  New Europe Division, a więc nadzorującego działalność banków wchodzących w skład Grupy UniCredito Italiano w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego miejsce zajmie powołany dzisiaj przez Radę Nadzorczą Banku Luigi Lovaglio, który pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa Bulbanku, należącego do Grupy Unicredito największego banku w Bułgarii.

Pragniemy także poinformować, że pan Roberto Nicastro złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 29 sierpnia 2003 r. W Radzie Nadzorczej Banku zasiadał od 10 września 1999 r., pełniąc funkcję jej Sekretarza. Jego rezygnacja jest spowodowana przejściem na inne odpowiedzialne stanowisko menedżerskie w Grupie UCI.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy