Komunikat prasowy

15.03.2018

Bank Pekao S.A.: wspierając Polaków i polskie firmy za granicą nawiązujemy do przedwojennej tradycji Banku

89 lat temu, 17 marca 1929 roku, powstał Bank Polska Kasa Opieki S.A. – W jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę przypominamy naszą wielką historię i pokazujemy, że jest dla nas inspiracją i zobowiązaniem – mówił Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A., podczas konferencji inaugurującej włączenie się Banku w obchody stulecia.

Na kluczową rolę instytucji finansowych dla całej wspólnoty narodowej zwrócił uwagę gość honorowy konferencji, marszałek senior Sejmu RP Kornel Morawiecki. – Pieniądz i wymiana dóbr między ludźmi jest czymś, co tworzy wspólnotę. Można powiedzieć, że bogactwo jest tworzone przez to, że jesteśmy razem – powiedział Kornel Morawiecki w wystąpieniu otwierającym uroczystość.

Podczas konferencji prezentowane były archiwalne zdjęcia i dokumenty Banku. – Kiedy zajrzeliśmy do archiwów, byliśmy pod wrażeniem osiągnięć naszych poprzedników. W ciągu zaledwie dziesięciu lat działalności przed wojną stworzono ogromną instytucję finansową posiadającą oddziały w różnych częściach świata. Jesteśmy dumni i czujemy, że to dla nas potężne zobowiązanie – podkreślał prezes Michał Krupiński.
Celem Banku Polska Kasa Opieki w pierwszych latach działalności było stworzenie oferty dla Polaków, którzy po odzyskaniu niepodległości zamieszkiwali poza ojczyzną. Według szacunków emigranci mogli stanowić nawet jedną czwartą wszystkich żyjących wówczas Polaków. Bank uruchomił zagraniczne placówki we Francji, Palestynie, Argentynie i Stanach Zjednoczonych.

– Dziś chcemy w nowoczesny sposób nawiązać do idei Banku, która przyświecała jego twórcom. Podobnie jak nasi ojcowie założyciele bardzo mocno stawiamy na wsparcie aktywności zagranicznej polskich firm. Ważnym celem Banku jest podnoszenie ambicji rozwojowych naszych klientów – mówił podczas konferencji Michał Krupiński. Prezes Banku Pekao S.A. zapowiedział, że zapadła kierunkowa decyzja o otwarciu pierwszego przedstawicielstwa w Londynie. – Chcemy być bliżej naszych akcjonariuszy, a także pomagać polskim firmom aktywnym w Wielkiej Brytanii – wyjaśniał. Jak zaznaczył, w Londynie ma powstać na razie biuro, ewentualne otwarcie placówki będzie przedmiotem dalszych analiz.
Michał Krupiński potwierdził, że analizowane są również perspektywy otwarcia biur w Nowym Jorku. – Nasi klienci proszą, by rozważyć obecność w Stanach Zjednoczonych – po to by wspierać ich w rozmowach z lokalnymi bankami na Wall Street – dodał. Co ciekawe, Bank Polska Kasa Opieki w przeszłości miał już nowojorską placówkę. Jednym z jego klientów był Jan Kiepura, gwiazdor przedwojennych polskich scen. Rozwój nowojorskiego oddziału Banku uniemożliwił wybuch II wojny światowej.

Jak podkreślał prezes Krupiński, zarząd przedwojennego Banku Polska Kasa Opieki był niezwykle innowacyjny – wprowadzał pionierskie rozwiązania w zakresie produktów bankowych, a także marketingu i PR. Prezes Henryk Gruber jako pierwszy w Polsce wprowadził reklamy neonowe.

– Staramy się czerpać z tych doświadczeń i również bardzo mocno stawiamy na innowacyjność. Obecnie jest ona rozumiana przede wszystkim jako automatyzacja i robotyzacja procesów – mówił Michał Krupiński.

Bank Pekao S.A. zainaugurował obchody stulecia odzyskania niepodległości debatą historyków i wystawą prezentującą historię pierwszego dziesięciolecia. W dyskusji pt. „Utworzenie Banku Polska Kasa Opieki w 1929 r. jako przykład polityki gospodarczej II RP. Jakie zobowiązania nakłada na nas historia?” udział wzięli profesorowie: Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa), Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej).

– Już w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości podejmowane były próby zagospodarowania oszczędności Polaków zamieszkałych za granicą oraz umożliwienia Polonii przekazywania pieniędzy do kraju – przypominał prof. Wojciech Morawski. – Powstanie Banku Polska Kasa Opieki wpisywało się też w plan budowy silnego sektora państwowego w bankowości polskiej, co było konieczne po tym, jak wojna i inflacja pozbawiły kraj kapitału prywatnego - dodał.

Chociaż okres tworzenia się Banku – rok 1929 – kojarzy się głównie z Wielkim Kryzysem Gospodarczym, w Polsce przełom lat 20. i 30. był czasem poszukiwania odpowiedzi na wyzwania gospodarcze, przede wszystkim gigantyczne straty, jakie na polskich ziemiach wywołała I wojna światowa, a wcześniej 123 lata zaborów. Prof. Andrzej Chojnowski przypomniał, że Bank był w II RP ważnym inwestorem, m.in. udzielił prezydentowi Warszawy Stefanowi Starzyńskiemu pożyczki w wysokości 5 mln zł na realizację przedsięwzięć modernizujących stolicę.

Sylwetkę założyciela Banku Henryka Grubera omówił prof. Włodzimierz Suleja. – To była wyjątkowa postać. Miał głęboko zakorzenione poczucie służby publicznej – podkreślał. Z kolei profesor Waldemar Paruch zwrócił uwagę, że Gruber był prezesem Banku Polska Kasa Opieki od momentu powstania tej instytucji aż do wybuchu II wojny światowej. – Zakres działalności instytucji w ciągu 10 lat znacznie się rozszerzał, ale Gruber potrafił dostosowywać do tych zmian swoje myślenie.

Bank Pekao S.A. zapowiada kolejne działania na rzecz uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. – Będziemy aktywnie wspierać obchody i jednocześnie przygotowywać się do 90-lecia Banku, które przypada w 2019 roku – zapewnił Michał Krupiński. W planie są m.in. wydawnictwa popularyzujące przedwojenną historię Banku, wystawa historyczna eksponowana w wybranych placówkach oraz udział w inicjatywach edukacyjnych poświęconych obchodom stulecia.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc