Komunikat prasowy

22.06.2018

Agencja S&P Global Ratings podtrzymuje długoterminową ocenę ratingową Banku Pekao S.A na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną

Wieczorem 21 czerwca, Agencja S&P Global Ratings (‘S&P’) opublikowała komunikat dotyczący aktualizacji głównych ocen wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

Jako jeden z kluczowych elementów oceny ratingowej, S&P wzięła pod uwagę możliwość potencjalnego wsparcia ze strony PZU S.A., strategicznego akcjonariusza Banku.

Wysokie oceny ratingowe Banku Pekao S.A., zdaniem S&P Global Ratings, odzwierciedlają również korzyści osiągane przez Bank dzięki silnej pozycji i marce na rynku, komforcie szerokiego dostępu do finansowania działalności na rynku detalicznym oraz stabilnym udziałom w rynku zarówno kredytów, jak i depozytów.

S&P spodziewa się kontynuacji przez Zarząd Banku selektywnej dynamiki wzrostowej Banku przy zachowaniu obecnego profilu ryzyka w perspektywie oceny ratingowej.    

W komunikacie S&P podkreślono również niską ekspozycję Banku na walutowe kredyty hipoteczne, poniżej 3% kredytów ogółem, znacząco poniżej średniej dla sektora bankowego w Polsce.

- Wynik aktualizacji ocen ratingowych dla Pekao stanowi istotny przejaw akceptacji zmian własnościowych i realizacji naszej strategii oparty o zrównoważony wzrost przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny zarządzania ryzykiem - powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc