Komunikat prasowy

27.06.2018

Konto Świat Premium i nowa oferta dla zamożnych

Oferta Banku Pekao S.A. w segmencie klientów premium oparta jest o trzy filary: zindywidualizowaną obsługę, wymierne korzyści związane z  codziennym  bankowaniem oraz efektywne pomnażanie oszczędności, szczególnie ważne dla osób posiadających większe nadwyżki środków do ulokowania na różnych produktach. Posiadacze nowego Konta Świat Premium będą mogli liczyć na dedykowanego doradcę, możliwość obsługi również przez specjalną infolinię, szereg usług i produktów oferowanych  bezpłatnie lub na atrakcyjnych warunkach cenowych, a także wyższe oprocentowanie na lokatach oraz szeroką ofertę produktów inwestycyjnych, w tym rachunek maklerski w DM Pekao za darmo. Wkrótce oferta Świata Premium zostanie rozbudowana o usługę doradztwa inwestycyjnego.

- W naszej nowej ofercie dla klientów zamożnych konto jest kluczem do Świata Premium. Klienci zamożni mają wysokie wymagania i my chcemy te wymagania spełniać, a nawet oferować więcej. Dlatego przygotowaliśmy propozycję, która do segmentu klientów zamożnych wprowadza usługi i produkty często zarezerwowane dotąd wyłącznie dla najbogatszych. Jestem przekonany, że nasi klienci to docenią – mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 Bankowanie za 0 zł, w tym konto, karta i wszystkie bankomaty na świecie, będzie dostępne dla posiadaczy aktywów przekraczających 200 000 zł. Osoby dysponujące mniejszą kwotą będą mogły również skorzystać z oferty premium, ale za konto trzeba będzie wówczas zapłacić 50 zł miesięcznie. Równocześnie wdrażamy Konto Oszczędnościowe Premium z bardzo wysokim oprocentowaniem 3% w skali roku do 100 tys. zł aż na 6 miesięcy dla nowych klientów.

 W przypadku Pekao klienci zaliczani do grupy zamożnych odpowiadają za ponad 30% posiadanych przez bank depozytów detalicznych oraz 50% wolumenów funduszy inwestycyjnych. Równocześnie osoby te mają niską potrzebę korzystania z kredytów: wolumen pożyczek i kredytów hipotecznych udzielonych tej grupie stanowi jedynie 0,6% całego portfolio kredytów banku. Taka charakterystyka posiadanych wolumenów oszczędności i kredytów wskazuje jednoznacznie, że dla klienta zamożnego w nowej ofercie najważniejsze będą produkty i usługi wspierające bieżące zarządzanie wolnymi środkami oraz pozwalające osiągać wyższe dochody oszczędności lokowanych w banku. Nowa oferta Świata Premium będzie odpowiedzią na tak wyraźnie określone potrzeby klientów zamożnych.

 Nad Wisłą szybko rośnie liczba dorosłych Polaków aspirujących do szeroko pojętego segmentu klientów zamożnych. Realizacja pozytywnych prognoz dotyczących rozwoju Polski w kolejnych latach -
w tym dodatnie dynamiki PKB do 2021 r. - będzie dodatkowo wspierała dalszy wzrost liczby klientów zamożnych oraz gromadzonych przez nich oszczędności. Stąd ten segment rynku będzie bardzo atrakcyjny w najbliższym czasie dla banków detalicznych szukających większych możliwości w obszarze wdrażania nowych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc