Komunikat prasowy

24.09.2018

Polska oficjalnie w gronie rynków rozwiniętych. Bank Pekao S.A. w indeksie Stoxx Europe 600

Poniedziałek, 24 września to ważny dzień dla polskiego rynku kapitałowego – Polska oficjalnie dołącza do grona rynków rozwiniętych według klasyfikacji agencji indeksowej FTSE Russell. Ponadto Bank Pekao S.A. i kilka innych wiodących polskich firm wchodzi w skład indeksu Stoxx Europe 600, grupującego największe notowane spółki
w Europie.

Indeksy FTSE Russell są punktem odniesienia dla wielu znaczących globalnych funduszy inwestycyjnych, inwestujących zarówno poprzez pasywne, jak i aktywne strategie w instrumenty finansowe na rynku kapitałowym. Przedstawiciele Zarządu Banku Pekao S.A. biorą dziś udział w uroczystościach związanych z awansem Polski do grupy rynków rozwiniętych według FTSE Russell, zorganizowanych na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Tego samego dnia w skład indeksu Stoxx Europe 600 gromadzącego 600 spółek z uznawanych za rozwinięte krajów Europy wejdzie osiem firm z Polski. W tym gronie znajdą się tylko duże i najbardziej płynne firmy z warszawskiej GPW, a wśród nich Bank Pekao S.A. Dotychczas w tym indeksie były uwzględniane spółki z 17 krajów Europy, teraz dołączy do nich również Polska.

Znaczenie reklasyfikacji Polski w rankingach jest tym większe, że jest to pierwszy awans kraju w tych indeksach od niemal dekady.

Zdaniem prezesa Banku Pekao S.A. Michała Krupińskiego awans Polski do indeksów krajów rozwiniętych FTSE Russell i Stoxx 600 jest w pełni zasłużony. - Polska zdecydowanie różni się od innych gospodarek wschodzących. Nasze atuty to szybki, zrównoważony i zdywersyfikowany wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie i inflacja, a także niski udział długu korporacyjnego w walutach obcych oraz dobra sytuacja fiskalna. Prezes Banku Pekao S.A. ocenia, że Polska ma szansę na zwiększanie swojej wagi w indeksach krajów rozwiniętych, jeśli utrzyma wysokie tempo rozwoju, co może przełożyć się pozytywnie na wyceny spółek. - Oceniamy, że po awansie Polski do rankingów rynków rozwiniętych FTSE Russell i Stoxx 600 grupa pasywnych inwestorów, których inwestycje naśladowały zachowanie indeksów dla rynków wschodzących w oparciu o indeksy FTSE, może w znaczącej mierze zostać zastąpiona przez inwestorów lokujących środki w spółki rynków rozwiniętych. Wierzymy, że dzięki otwarciu na nowe grupy inwestorów, popyt na akcje spółek – które, tak jak Pekao, wejdą do Stoxx Europe 600 – przewyższy podaż wynikającą z wyjścia Polski z indeksów rynków wschodzących FTSE i przesunięcia do rozwiniętych – powiedział Michał Krupiński.

- W przypadku inwestorów o aktywnym profilu inwestycyjnym, akcje Banku Pekao S.A., mogą być atrakcyjne zarówno dla inwestorów rynków wschodzących jak i rozwiniętych. Dla tych pierwszych, polski rynek to ostoja stabilności na tle trudności innych gospodarek wschodzących. Z kolei dla inwestorów rynków rozwiniętych polskie spółki, takie jak Pekao S.A. oferują ponad przeciętną dochodowość i wzrost trudny do osiągniecia w innych częściach Europy, zwłaszcza w sektorze bankowym  – skomentował Prezes.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc