Komunikat prasowy

13.12.2018

Bank Pekao S.A. wśród spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index

Bank Pekao S.A. kolejny raz znalazł się w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Włączenie banku do indeksu jest potwierdzeniem, że rynek docenia długofalową strategię rozwoju i komunikacji Pekao, budowaną w oparciu o ciagle podnoszenie standardów CSR. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład XII edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). Weryfikacja spółek umieszczonych na liście RESPECT Index jest ukierunkowana na ocenę praktyk stosowanych przez spółki w obszarze ładu korporacyjnego, informacyjnego oraz relacji z inwestorami.

Bank Pekao S.A. do indeksu trafił po raz kolejny, po pozytywnie zaliczonej trzystopniowej weryfikacji w obszarach: environmental (czynniki środowiskowe), social (czynniki społeczne), governance (czynniki ekonomiczne). Włączenie Banku do indeksu jest potwierdzeniem, że Pekao działa zachowując najwyższe standardy - w nienaganny sposób prowadzi komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Odpowiedzialność społeczna Pekao przejawia się także w zachowaniu wobec środowiska, społeczności i pracowników.

- Obecność w RESPECT Index ma dla Banku Pekao S.A. istotne znaczenie dla dalszego rozwoju oraz potwierdza, że rynek kapitałowy docenia realizowaną przez nas strategię, w której kluczową rolę odgrywa odpowiedzialność społeczna prowadzenia biznesu i ciągłe podnoszenie standardów funkcjonowania Banku - powiedział Paweł Rzeźniczak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy Banku Pekao S.A. - W naszych praktykach biznesowych kładziemy nacisk na budowanie trwałych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym, tj. akcjonariuszami, klientami, pracownikami, społecznością lokalną oraz dbałość o środowisko naturalne na każdym etapie działania - dodaje. 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych. Pierwszy skład Indeksu ogłoszono w 2009 roku w Warszawie. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc