Komunikat prasowy

23.01.2019

Bank Pekao partnerem biotechnologicznej firmy Warsaw Genomics

Bank Pekao S.A. i Warsaw Genomics - spółka biotechnologiczna Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca innowacyjne badania genetyczne m.in. oceniające ryzyko zachorowania na raka - zawarli porozumienie o współpracy strategicznej. Pekao chce w ten sposób zaangażować się w działania zmierzające do zwiększenia świadomości Polaków na temat profilaktyki nowotworowej, a w konsekwencji do zwiększenia wykrywalności nowotworów oraz poprawy skuteczności leczenia tej choroby.

Badania realizowane przez Warsaw Genomics w ramach Ogólnopolskiego Programu Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka „BadamyGeny.pl” pomagają całościowo określić ryzyko pojawienia się raka oraz ułatwiają jego wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie. Dotyczy to nowotworów uwarunkowanych genetycznie, w szczególności takich odmian jak rak piersi, jajnika, prostaty czy trzustki.

Warsaw Genomics wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół firmy kierowany jest przez wybitnych specjalistów z dziedziny onkogenetyki - profesora Krystiana Jażdżewskiego oraz dr hab. Annę Wójcicką. Umowa firmy z Pekao została podpisana podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przez profesora Jażdżewskiego i prezesa Pekao Michała Krupińskiego.

- Bank Pekao S.A. chce być nie tylko liderem innowacyjności w polskiej bankowości, ale również angażować się w innowacyjne przedsięwzięcia prowadzące do poprawy jakości życia Polaków – powiedział Michał Krupiński. - Chcemy współpracować z wyróżniającymi się innowacyjnymi firmami i wspierać inicjatywy ważne społecznie, dlatego zdecydowaliśmy się na partnerstwo z Warsaw Genomics. Cieszymy się, że możemy promować w Davos tak unikatowe i innowacyjne w skali światowej polskie inicjatywy oraz osiągnięcia rodzimych naukowców.

Szacuje się, że co trzecia osoba w Polsce zachoruje na raka, w tym prawie 2 mln osób, które urodziły się z chorobotwórczą wadą w genie.

Misją Warsaw Genomics jest znalezienie wszystkich osób szczególnie zagrożonych i uratowanie ich od przedwczesnej śmierci – powiedział prof. Krystian Jażdżewski - Chcemy przebadać wszystkich Polaków. Jest to możliwe dzięki unikatowej, niespotykanie szybkiej i taniej metodologii wypracowanej w Warsaw Genomics. Na każde 100 przebadanych osób, ratujemy życie 5. Mamy nadzieję, że partnerstwo z Bankiem Pekao umożliwi nam dotarcie do wszystkich potrzebujących. 

Dziś w Polsce wykrywalność raka na wczesnym etapie jest bardzo niska, co przekłada się również na niższą niż w Europie Zachodniej skuteczność leczenia onkologicznego. Pekao wspólnie z Warsaw Genomics chce to zmienić. Obydwie firmy są zainteresowane podjęciem wspólnych przedsięwzięć mających na celu objęcie badaniami jak największej populacji dorosłych Polaków.

Uruchomiona została skierowana do pracowników Banku Pekao i ich rodzin akcja badań genetycznych w ramach Programu „BadamyGeny.pl”, nakierowanych na ocenę ryzyka zachorowania na nowotwór. Badania pozwalają na sprawdzenie, czy urodziliśmy się z mutacjami genów odpowiedzialnymi za powstawanie raka. Nawet co czwarty pacjent z rakiem choruje, gdyż urodził się z chorobotwórczą mutacją genetyczną.

W ramach współpracy, osoby z wynikiem wskazującym na wyższe ryzyko zachorowania, zostaną objęte opieką medyczną mającą na celu szybką diagnostykę ewentualnego zachorowania. W kolejnych etapach rozwoju partnerstwa z Warsaw Genomics Bank Pekao planuje poszerzenie zakresu współpracy również o swoich klientów i parterów. Szczegóły nt. programu dostępne są na stronie www.badamygeny.pl.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc