Komunikat prasowy

12.02.2019

Bank Pekao S.A. dla spółek Grupy Kapitałowej GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wybrał Bank Pekao do obsługi działalności podstawowej spółek z Grupy Kapitałowej GPW. Bank pełniący dotychczas rolę głównego dostawcy usług bankowych dla GPW, dzięki wygranej w postępowaniu, rozszerzy portfolio klientów z Grupy GPW o Towarową Giełdę Energii S.A.

Wybór Banku Pekao jest efektem negocjacji z GPW w Warszawie, które toczyły się od końca sierpnia 2018 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, bankowość elektroniczną, obsługę przelewów krajowych i zagranicznych, konsolidację sald oraz  automatyczne oprocentowanie środków.

Kontynuacja i rozszerzenie obsługi bankowej na rzecz Grupy Kapitałowej GPW S.A. to wyznacznik bardzo mocnej pozycji Banku Pekao na rynku usług finansowych. W obliczu dynamicznego rozwoju systemu bankowego i silnej konkurencji, utrzymanie tak znaczącego klienta korporacyjnego było dużym wyzwaniem. Obsługa spółek z Grupy Kapitałowej GPW S.A. to dla nas nie tylko prestiż i wyróżnienie, ale także możliwość znaczącego wzmacniania polskiej gospodarki – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Po wieloetapowej analizie oferty i długich negocjacjach wybrany został bank, który zdaje sobie sprawę, że obsługa GPW to duża odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki i złożoności biznesów prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW - dodaje Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Stanowi także jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. W 2018 r. obroty na wszystkich instrumentach i rynkach GPW wyniosły 443,68 mld zł. Na GPW notowanych jest ok. 3 000 instrumentów oraz ok. 1 000 krajowych i zagranicznych emitentów.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc