Komunikat prasowy

05.12.2019

Wolontariat: 90 projektów na 90-lecie Banku Pekao S.A.

90 grantów w wysokości 3 tys. zł każdy na projekty zainicjowane przez pracowników – w taki sposób Bank Pekao uczcił jubileuszowy rok swojego 90-lecia. Finał akcji „Jesteśmy blisko” odbywa się 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

Sadzenie drzew, organizacja wydarzeń sportowych w lokalnych szkołach, wsparcie zajęć dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie bibliotek czy schronisk dla zwierząt – do wzięcia udziału w konkursie „Jesteśmy blisko” wystarczył ciekawy pomysł. Każdy pracownik Banku Pekao mógł zgłosić projekt akcji wolontariackiej, zaangażować w niego swoich współpracowników i wspólnie walczyć o grant na realizację przedsięwzięcia.

Już od 90 lat nasz bank jest częścią lokalnych społeczności. Jubileuszowa liczba projektów, jakie przez dziesięć tygodni realizowali pracownicy Pekao w całym kraju, jest podkreśleniem naszej partnerskiej współpracy z tymi, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszych małych ojczyzn. Udało nam się zrealizować różnorodne pomysły i pomóc w różnych obszarach. I to była największa radość, ale też wartość naszego przedsięwzięcia. Godnie uczciliśmy przypadające w tym roku 90-lecie banku mówi Maciej Zdziarski, przewodniczący Rady Fundacji Banku Pekao S.A.

Konkurs grantowy zorganizowała Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. Propozycje działań można było zgłaszać w takich kategoriach jak ekologia, edukacja, sport, kultura i sztuka, promocja zdrowia czy pomoc zwierzętom. Tak szeroki wachlarz sprawił, że każdy pracownik mógł zaproponować projekt związany z tematyką bliską potrzebom lokalnej społeczności.

Po otrzymaniu dofinansowania, autorzy 90 zwycięskich projektów osobiście zaangażowali się we wprowadzanie swoich pomysłów w życie. W efekcie, Adamowizna koło Grodziska Mazowieckiego wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych drzew i krzewów, a lasy w Głuchowie nie straszą już zalegającymi w nich śmieciami. Dzieci w Warszawie nauczyły się zasad bezpiecznego zachowania na drogach, w Mińsku Mazowieckim dowiedziały się, czym jest bank, zaś w Otwocku mogą korzystać z kącika szachowego w lokalnej bibliotece.

Wolontariusze aktywnie zachęcali najmłodszych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wraz z osobami niepełnosprawnymi uczestniczyli w zajęciach ceramicznych w nowo wyposażonej pracowni. W Szczecinie grant pomógł w zakupie sprzętu do miejscowej świetlicy. Własny plac zabaw otrzymały także koty z żyrardowskiego schroniska, zaś zwierzęta z innych miast były wyprowadzane na spacery i otrzymały zapas karmy.

Spodziewaliśmy się sporego zainteresowania pracowników konkursem „Jesteśmy blisko”, ale ich rzeczywisty odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszymy się, że kolejne osoby z naszych zespołów zachęciliśmy do niesienia pomocy innym, pokazując, jak wiele radości, satysfakcji i szczęścia może dać wolontariat i bezinteresowne zaangażowanie każdego z nas – dodaje Anna Markowska, prezes Fundacji Banku Pekao S.A.

W akcję włączyli się pracownicy wszystkich szczebli banku – także członkowie zarządu. Wystąpili oni w roli mentorów w ramach inicjatywy „Dzień Kariery”, przeznaczonej dla licealistów poszukujących swojej życiowej drogi.

– Co roku blisko 1,2 tys. wolontariuszy banku angażuje się w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne. Ważnym wydarzeniem dla wzmocnienia zaangażowania pracowników Pekao w nieszablonowe, charytatywne działania na rzecz lokalnych społeczności były tegoroczne obchody 90-lecia naszego banku. Naszych wolontariuszy aktywnie promujemy i wspieramy jednak nie tylko w roku jubileuszu. To ważny element naszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – podsumowuje Bartłomiej Górniak, dyrektor departamentu Strategii i HR w Banku Pekao S.A.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER