Komunikat prasowy

10.12.2019

Pekao Leasing pozyskało 100 mln euro z EBI na finansowanie małych i średnich firm

Pekao Leasing pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 100 mln euro na finansowanie inwestycji małych i średnich firm, które posłużą m.in. poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE. Oferta wspartego przez EBI konkurencyjnego leasingu trafi w znacznej części do firm zarządzanych lub należących do kobiet.

To już szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing - spółkę leasingową z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. - i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao.

Środki z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI sięgnąć może 12,5 mln euro.

Warto podkreślić wsparcie przedsiębiorczości kobiet - w ramach nowej umowy Pekao Leasing przeznaczy co najmniej 20 procent kwoty kredytu z EBI na atrakcyjne finansowanie udzielane przedsiębiorstwom zarządzanym przez kobiety lub należące do kobiet – zauważa Bartosz Węsierski, członek zarządu Pekao Leasing odpowiadający za obszar finansów, operacji i IT. 

– Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie przedsięwzięć proekologicznych. Znacząca część nowych środków z EBI trafi na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zapewniające oszczędność energii.  Nowa umowa z EBI pozwala nam przy tym kolejny raz zaproponować małym i średnim firmom preferencyjne warunki finansowania – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion MŚP.

– Ponownie dajemy pozytywny impuls dla rozwoju polskiej gospodarki, wspierając mandat EBI w zakresie rozwoju przedsiębiorczości kobiet oraz ochrony środowiska. Doceniamy zwłaszcza znaczenie zielonej energetyki, a jej finansowanie to coraz istotniejsza część naszego kredytowego portfela – dodaje Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

Europejski Bank Inwestycyjny powołany został w 1958 roku i jest finansowym ramieniem Unii Europejskiej. Jest największą transnarodową instytucją finansową na świecie i odgrywa wiodącą rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Do kluczowych obszarów działalności EBI zaliczają się ponadto m.in. promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

Europejski Bank Inwestycyjny łączy wieloletnie, sprawdzone partnerstwo z Grupą Pekao. Cieszymy się, że nasza dobra współpraca zaowocowała zawarciem kolejnej umowy kredytowej. Liczymy na dalsze aktywne wsparcie Grupy Pekao w promocji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – mówi Liliana Pavlova, wiceprezes EBI.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER