Komunikat prasowy

29.01.2020

PZU i Bank Pekao ambasadorami polskiego biznesu w Davos

Tegoroczna edycja Światowego Forum Ekonomicznego była wyjątkowa. Nie tylko z powodu jubileuszowej 50 edycji, ale także ze względu na wydarzenia odbywające się w Domu Polskim, dla potrzeb komunikacji w mediach społecznościowych nazwanym #PolishHouseDavos.

PZU oraz Bank Pekao już po raz drugi wspólnie stworzyły miejsce spotkań oraz dyskusji liderów biznesu i polityki, nazwane już po kilku dniach małą ambasadą Polski. Wspólna inicjatywa miała na celu promocję gospodarki naszego kraju, a także całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jak zgodnie podkreślali eksperci uczestniczący w dyskusjach, nasz region – mimo swojego ogromnego potencjału – nie jest w pełni wykorzystywany przez światowych graczy. Podczas licznych debat w Polish House, otwartym oficjalnie przez Prezydenta Andrzeja Dudę oraz odwiedzonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, goście oceniali Trójmorze jako region cechujący się wysokim wzrostem gospodarczym oraz stabilnością polityczną i społeczną właściwą dla krajów wysokorozwiniętych.

- Jestem przekonany, że organizacja i program wydarzeń w naszym #PolishHouseDavos okazały się dużym sukcesem. Uroczyste otwarcie przez Prezydenta Andrzeja Dudę, odwiedziny i spotkania z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, czy sesje z udziałem Premiera Jacka Sasina i Ministra Tadeusza Kościńskiego dodały rozgłosu polskiej obecności w Davos. Codziennie dużo się działo, by wspomnieć tylko kilka ważnych i interesujących debat i paneli, w których udało nam się zaprezentować Trójmorze i jego potencjał. Przypomnę, że patrząc na wszystkie jedenaście krajów tego regionu łącznie widzimy dwunastą co do wielkości gospodarkę na świecie. W Domu Polskim w Davos gościliśmy szefów największych instytucji na świecie, jak Goldman Sachs, Bridgewater, Atlantic Council, największych inwestorów i media nie tylko z Polski, ale i ze świata. W świat poszedł przekaz o regionie Trójmorza celnie ujęty w haśle #GrowingEurope – podsumował Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

W Domu Polskim w Davos z inicjatywy Pawła Surówki, prezesa Grupy PZU, powstała również tzw. Business Council of Growing Europe. Jej sygnatariuszami – prócz PZU i Banku Pekao zostało dwanaście spółek – już znanych na arenie międzynarodowej i rozwijających swoją działalność na poziomie przynajmniej regionalnym. Celem tej inicjatywy jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako kierunku atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata i wspieranie współpracy między liderami biznesu z regionu. Deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami. Efektem ścisłej kooperacji ma być wypromowanie Europy Środkowo-Wschodniej jako hubu dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i odnawialnych źródeł energii. PZU ogłosiło również oficjalnie początek swojej współpracy z globalnym gigantem inwestycyjnym – Goldman Sachs Asset Management – i zaprezentowało 3 nowe fundusze inwestycyjne: 2 ze wspomnianym GSAM i 1 oparty o indeks CEEplus, utworzony przez 7 środkowoeuropejskich giełd, w tym GPW w Warszawie.

Decydując się na ponowną organizację Domu Polskiego, kierowaliśmy się promocją nie tylko naszego kraju i rodzimej gospodarki, ale także potencjałem całego regionu. Jako zjednoczona Europa Środkowo-Wschodnia mamy dużą szansę, aby z powodzeniem konkurować z zachodnimi gigantami. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos stanowi doskonałą okazję do pokazania światu skali naszego biznesu i imponującego tempa wzrostu naszego regionu. Pamiętajmy, że to nie tylko szereg interesujących debat i dyskusji, ale także możliwość bezpośredniego kontaktu z naszymi inwestorami, kontrahentami i klientami – podkreślił Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao.

Bank Pekao był także gospodarzem dyskusji m.in. o roli Trójmorza w technologicznym rozwoju świata (debata organizowana wspólnie z Microsoft), o współpracy rządów z bankami (Deloitte) i o rosnących ambicjach CEE (McKinsey). W programie wydarzeń w Domu Polskim znalazła się również debata na temat startupów i ich roli w rozwoju europejskiego obszaru nowych technologii czy debata związana z rajami podatkowymi i konsekwencjami ich funkcjonowania dla gospodarek krajów Unii Europejskiej.

PZU i Bank Pekao zapowiadają kontynuację promowania polskiej gospodarki za granicą w kolejnych miesiącach. Nie wykluczają również kolejnej, już trzeciej z rzędu aktywnej obecności podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos ze swoją inicjatywą #PolishHouseDavos.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER