Komunikat prasowy

03.02.2020

Bank Pekao S.A. strategicznym partnerem Vectry w finansowaniu przejęcia Multimedia Polska

Bank Pekao współorganizował i współprowadził konsorcjum krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, które sfinansowało zakończoną w piątek 31 stycznia br. transakcję przejęcia przez operatora sieci telewizji kablowej Vectra spółki Multimedia Polska. Tym samym powstała największa grupa dostarczająca telewizję kablową dla polskich abonentów.

Zadaniem banku było skoordynowanie i zaaranżowanie jednego z większych konsorcjów ostatnich lat, powołanego do sfinansowania złożonej transakcji fuzji i przejęć w Polsce. Pekao pełni jednocześnie rolę agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń. Jest także największym dostawcą finansowania w konsorcjum.

– Chcemy być stale bankiem pierwszego wyboru dla największych polskich firm, oferując im wsparcie w realizacji strategicznych inwestycji, takich jak fuzje i przejęcia. Naszą ambicją jest utrzymywanie wiodącej roli na rynku klientów korporacyjnych i lidera w obsłudze złożonych transakcji kredytowychpowiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER