Wyniki finansowe

10. 11. 14

Solidne wyniki, rosnące udziały rynkowe, nr 1 w Polsce pod względem kapitału w testach warunków skrajnych i AQR

Bank Pekao, oceniony jako nr 1 wśród największych europejskich banków w przeglądzie jakości aktywów (AQR), zaraportował wzrost skonsolidowanego zysku netto o +8,6% r/r do wysokości   704 mln zł. Tak dobre rezultaty pozwoliły osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 11,4%, przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18,3%. ...

05. 08. 14

Kontynuacja Wzrostu

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w drugim kwartale wzrósł o 8,0% kw/kw i wyniósł 685 mln złotych, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 11,1%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18,1%. ...

12. 05. 14

Realizujemy strategię wzrostu

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2014 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 634 mln złotych, +4,5% r/r w warunkach porównywalnych, co pozwoliło osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 10,7%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18%. ...

11. 03. 14

Bank Pekao 2020

Wizja strategiczna Banku Pekao 2020 bazuje na podejściu zorientowanym na klienta w oparciu o  prognozowane zmiany demograficzne, kontynuację zmian w korzystaniu z kanałów dostępu do usług bankowych oraz zmieniające się potrzeby i preferencje konsumentów. ...

11. 03. 14

Świetny kwartał, rosnące udziały rynkowe

Bank Pekao w 2013 r. zaraportował w czwartym kwartale 2013 r. świetny wynik, ze skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 736 mln zł, +13,4% kw/kw, co pozwoliło na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w całym roku na poziomie 2 785 mln zł oraz zwrotu na kapitale ROE 12,0%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 18,6%. ...

08. 11. 13

Najlepszy kwartalny wynik komercyjny

Bank Pekao osiągnął w trzecim kwartale 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 655,4 mln  zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 11,6%, utrzymując jednocześnie bardzo bezpieczny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie 19,4%. ...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Bank Pekao S.A.