Wyniki finansowe

06. 08. 13

Przyspieszenie w realizacji ambitnego planu

Bank Pekao osiągnął w pierwszym półroczu 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,4 miliarda złotych dzięki wysokiemu wzrostowi (11,5% kw./kw.) zysku wypracowanego w drugim kwartale do poziomu 742 milionów złotych. ...

10. 05. 13

Większa stabilność i wyjątkowy potencjał

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 665,5 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć ROE na poziomie 11,2%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1: 19,5%. ...

15. 03. 13

Dobre zakończenie dobrego roku

Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 2 956 mln zł, co oznacza 1,9% wzrost r/r. ROE osiągnął 13,3%, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 19,0%. ...

13. 11. 12

REKORDOWY KWARTAŁ BANKU PEKAO

798 mln zł zysku netto w trzecim kwartale zwiększyło skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2012 roku do poziomu 2 213 mln zł, wyższego o 4% rok do roku. Osiągnięcie kwartalnego zysku netto na takim poziomie było możliwe dzięki utrzymaniu zysku operacyjnego, podobnie jak w poprzednim kwartale, powyżej miliarda złotych, a także dzięki zyskom z inwestycji. ...

03. 08. 12

Rosnące zyski i udziały rynkowe Banku Pekao

W pierwszej połowie 2012 roku Bank Pekao wypracował 1 415 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 3,8% w ujęciu rocznym. Było to możliwe dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o 1,4% (3,7% w warunkach porównywalnych dla całego sektora) i pozwoliło zniwelować zwiększone odpisy w tym okresie. ...

10. 05. 12

Pekao zgodnie z planem poprawia pozycję rynkową i dochodowość

Bank Pekao osiągnął w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 711 milionów złotych, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 13,0 proc., podczas gdy wskaźnik siły kapitałowej mierzony współczynnikiem Core Tier 1 wyniósł 18,9 proc. Bank odnotował dalsze wzrosty udziałów rynkowych zarówno w produktach kredytowych,...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Bank Pekao S.A.