Komunikaty prasowe

21. 02. 20

Pekao Leasing i Pekao Faktoring z nowymi prezesami

Istotne zmiany w zarządach spółek zależnych Banku Pekao S.A. Rady Nadzorcze Pekao Leasing i Pekao Faktoring powołały nowych prezesów. Prezesem Zarządu spółki Pekao Leasing został Szymon Kamiński. W Pekao Faktoring funkcję tę objął Dariusz Jamroży. ...

20. 02. 20

Bank Pekao rozpoczyna konsultacje ze związkami zawodowymi dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia w 2020 roku

Bank Pekao S.A. poinformował 20 lutego zakładowe związki zawodowe o zamiarze, przyczynach i skali planowej restrukturyzacji zatrudnienia w banku – rozpoczynając tym samym formalny proces konsultacji ze stroną społeczną. ...

20. 02. 20

Zielona energia dla przedsiębiorców

Unijna polityka klimatyczna zakłada, że w 2020 r. Polska powinna zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15 proc. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest podejmowanie większej liczby inwestycji z zakresu zielonej energetyki. ...

13. 02. 20

Pekao Leasing ma umowę kredytu z Industrial and Commercial Bank of China

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) udzieli Pekao Leasing, spółce z grupy Banku Pekao S.A., 200 mln zł kredytu na finansowanie leasingu dla polskich przedsiębiorców. Jest to pierwsze finansowanie ICBC dla spółki leasingowej w Polsce. ...

12. 02. 20

Lepsze perspektywy polskiego eksportu

Wzrost polskiego eksportu ma szansę na ożywienie w nadchodzących miesiącach – twierdzą ekonomiści Banku Pekao S.A. W swojej najnowszej analizie wskazują, że po spowolnieniu globalnego handlu, obserwowanym w ostatnich latach, w I kwartale 2020 r. zauważalna powinna być lekka poprawa koniunktury za granicą. ...

11. 02. 20

Dobry klimat z Bankiem Pekao S.A.

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata. Stale rośnie zatem wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne i pomagają je chronić. ...

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów
Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Bank Pekao S.A.

Katarzyna Żądło
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej

mobile: +48 887 216 993
   Strefa dla prasy
pomoc