KOMUNIKAT PRASOWY

10.11.2010

Bank Pekao konsekwentnie podąża ścieżką wzrostu

W trzecim kwartale 2010 r. Bank Pekao wypracował 660 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 6,6 procent więcej niż przed kwartałem. Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk netto sięgnął 1 mld 882 mln zł, a zyskowność banku mierzona wskaźnikiem ROE wyniosła 13,2 procent. Współczynnik wypłacalności mierzony wskaźnikiem kapitałów podstawowych (Core Tier 1) pozostał na wysokim poziomie 18,0 proc. Przychody z podstawowej działalności bankowej wzrosły o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym dzięki świetnym wynikom sprzedaży kluczowych produktów kredytowych. Bank potwierdził swoje unikalne kompetencje po stronie zarządzania ryzykiem – koszty ryzyka spadły do poziomu 67 pkt. bazowych.

Osiągnięcie kolejnego wzrostu zysku netto w ujęciu kwartalnym jest dowodem na to, że Bank Pekao jest dobrze przygotowany do wykorzystania ożywienia gospodarczego w swojej działalności biznesowej.

Bank Pekao w trzecim kwartale zanotował 660 milionów złotych zysku netto, o 6,6% więcej niż w ubiegłym kwartale. Po dziewięciu miesiącach 2010 roku zysk netto sięgnął 1 mld 882 mln złotych, co daje wzrost o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody z działalności operacyjnej po dziewięciu miesiącach osiągnęły poziom 5 mld 349 mln zł (wzrost o 1,4 proc. w ujęciu rocznym), dzięki zwiększonym przychodom odsetkowym, jak i prowizyjnym. Te pierwsze wyniosły po trzech kwartałach 3 mld 209 mln zł (wzrost o 5,1 proc. w ujęciu rocznym), dzięki koncentracji na kluczowych produktach kredytowych, przy jednoczesnej stabilizacji marży odsetkowej na poziomie 3,6 proc.

Natomiast przychody z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach 2010 roku zamknęły się kwotą 1 mld 751 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 4,5 proc. Na taki wynik złożyły się zarówno wyższe dochody z opłat i prowizji z działalności bankowej, jak i tej związanej z rynkami kapitałowymi. Bank utrzymał także doskonałą kontrolę kosztową, czego efektem był spadek kosztów operacyjnych po trzech kwartałach tego roku o 1,3 proc. w ujęciu rocznym.

Depozyty detaliczne wzrosły od początku roku o 4,3 proc. i wyniosły na koniec września 63 mld 127 mln zł, podczas gdy depozyty korporacyjne zanotowały wzrost o 5,9 proc. osiągając poziom 55 mld 873 mln zł.

Portfel kredytów detalicznych na koniec trzeciego kwartału wyniósł 30 mld 511 mln zł, co daje wzrost o 6,4 proc. od początku roku. Jego motorem była doskonała sprzedaż kluczowych produktów – kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych. W przypadku kredytów hipotecznych Bank zwiększył sprzedaż o 98,2 proc. względem pierwszego kwartału tego roku (1 mld 411 mln zł vs. 712 mln zł), natomiast dynamika wzrostu sprzedaży kredytów konsumenckich wyniosła w tym samym okresie 43,0 proc. (1 mld 181 mln zł wobec 826 mln zł). Bank Pekao kontynuował również politykę aktywnego wsparcia firm z segmentu MSP. Łączna kwota wnioskowanych kredytów w tym segmencie w trzecim kwartale wyniosła 897 mln zł i była wyższa o 94,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału.

Przy postępującej ekspansji kredytowej, Bank prowadził konsekwentną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, dzięki której wyróżnia się na tle sektora bankowego. Koszt ryzyka na koniec trzeciego kwartału wyniósł zaledwie 67 punktów bazowych, potwierdzając przewagę Pekao względem głównych rynkowych konkurentów. Wskaźnik kredytów niepracujących obniżył się do poziomu 6,9 proc. z 7,1 proc. po drugim kwartale tego roku.

- Kontynuujemy strategię zrównoważonego wzrostu, koncentrując się na wybranych produktach i segmentach. Nie zapominamy przy tym o kontroli kosztów i ryzyka. Jestem przekonana, że w długim terminie to strategia najlepsza z możliwych, choć może nie tak spektakularna i jednocześnie trudniejsza do realizacji – mówi Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – Jednocześnie nasza znakomita pozycja kapitałowa pozwala nam na elastyczność działania w zmieniającym się otoczeniu i wykorzystanie pojawiających się okazji rynkowych – dodaje Alicja Kornasiewicz.

- Podążamy dalej konsekwentnie naszą ścieżką wzrostu i realizujemy wyznaczone cele – powiedział Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Pekao. – Równocześnie poświęcamy wiele uwagi utrwalaniu jak najlepszego wizerunku Banku Pekao, dbając o dobro naszych klientów i pracowników.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741