KOMUNIKAT PRASOWY

08.11.2013

Najlepszy kwartalny wynik komercyjny

Bank Pekao osiągnął w trzecim kwartale 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 655,4 mln  zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 11,6%, utrzymując jednocześnie bardzo bezpieczny poziom współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie 19,4%. Zysk netto z działalności podstawowej, po wyłączeniu wyników zbytego PJSC UniCredit Bank Ukraina oraz  zysków ze sprzedaży aktywów dostępnych do sprzedaży, wzrósł  o 3,8% netto kw/kw do 620,8 mln zł, dzięki poprawie wyniku operacyjnego o 5,7% kw/kw do 928,4 mln zł. Przychody wzrosły o 1,8% do 1 791,7 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu ścisłej kontroli kosztów które spadły o 2,1% kw/kw do poziomu 863,4 mln zł. Bank odnotował wzrost sprzedaży kluczowych produktów detalicznych o 13,4% kw/kw oraz przyspieszył proces pozyskiwania klientów. W trzecim kwartale Pekao pozyskał 126 tys. nowych klientów, osiągając  300 tys. nowych klientów od początku roku.

Zysk netto z działalności podstawowej w trzecim kwartale wzrósł o 3,8% i wyniósł 620,8 mln zł. Było to możliwe dzięki znaczącej poprawie wyniku operacyjnego o 5,7% kw/kw i stabilizacji kosztów ryzyka.

Dochody wzrosły o 1,8% kw/kw do 1 791,7 mln zł dzięki wzrostowi wszystkich głównych kategorii. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 0,4% kw/kw do 1 060,6 mln zł dzięki stabilizacji marży odsetkowej netto na poziomie 3,2% oraz wzrostowi wolumenów, natomiast wynik z opłat i prowizji wzrósł o 1,4 % kw/kw.

Bank utrzymał skuteczną kontrolę kosztów, które obniżyły się o 2,1% kw/kw do poziomu 863,4 mln zł, dzięki czemu współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 48,2%. Koszty ryzyka ustabilizowały się na poziomie 72 pb.

Dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych o 13,4% kw/kw portfel tych produktów wzrósł do poziomu 35 227 mln zł (o 13,7% r/r), co umożliwiło zwiększenie wartości całego portfela kredytów detalicznych o  8,7% r/r, który wyniósł 43 177 mln zł. Zwiększona sprzedaż umożliwiła dalszą poprawę udziałów rynkowych Pekao w segmencie kredytów detalicznych.

Portfel kredytów korporacyjnych również odnotował wzrost o 1,7% r/r i wyniósł 63 597 mln zł. Oszczędności klientów detalicznych wzrosły o 2,1% r/r do poziomu 65 810 mln zł dzięki zwiększeniu wolumenów funduszy inwestycyjnych. Depozyty klientów korporacyjnych odnotowały wzrost o 3,0% r/r i osiągnęły poziom 63 829 mln zł.

Bank kontynuował dynamiczne pozyskiwanie nowych klientów, w III kwartale pozyskał 126 tys. nowych klientów. Średnia dzienna liczba pozyskanych klientów wyniosła 1 927  osób.

3 miliardy udzielonych kredytów dla polskich rodzin oraz pozyskanie 300 tys. nowych klientów są potwierdzeniem bardzo dobrego kwartału.” powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. „Zaangażowanie naszych pracowników, atrakcyjna oferta i bezpieczeństwo, które oferujemy naszym klientom procentują.”

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  3 kwartału 2013 r. na poziomie 19,2%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741