KOMUNIKAT PRASOWY

11.03.2014

Świetny kwartał, rosnące udziały rynkowe

Bank Pekao w 2013 r. zaraportował w czwartym kwartale 2013 r. świetny wynik, ze skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 736 mln zł, +13,4% kw/kw, co pozwoliło na osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w całym roku na poziomie 2 785 mln zł oraz zwrotu na kapitale ROE 12,0%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 18,6%. Wynik czwartego kwartału został wypracowany głównie dzięki wzrostowi wyniku operacyjnego o 8,4% kw/kw. do 1 056 mln zł. Przychody wzrosły o 2,9% kw/kw do 1 894 mln zł dzięki wzrostowi przychodów z działalności podstawowej. Kontynuowano kontrolę kosztów, dzięki czemu zostały one obniżone o 3,2% kw/kw do 839 mln zł. Bank dodatkowo przyspieszył proces dynamicznego pozyskiwania klientów. W ostatnim kwartale roku liczba nowych klientów detalicznych wyniosła 160 tys., co pozwoliło na pozyskanie w całym roku blisko 450 tys. nowych klientów, o około 50 tys. więcej niż planowano.

Skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 785 mln zł  został osiągnięty w środowisku niskich stóp procentowych oraz spowolnionego wzrostu gospodarczego. W czwartym kwartale 2013 zysk netto wyniósł 736 mln zł, co oznacza dynamiczny wzrost o 13,4% w porównaniu z trzecim kwartałem, osiągnięty dzięki poprawie wyniku operacyjnego, który  wzrósł o 8,4% kw/kw i wyniósł w czwartym kwartale 1 056 mln zł. Wynik odsetkowy netto wyniósł w czwartym kwartale 1 154 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% kw/kw dzięki zarówno wzrostowi wolumenów, jak i poprawie marży odsetkowej netto, która w ostatnim kwartale roku wyniosła 3,3%, mimo rekordowo niskich stóp procentowych. Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 2,1% kw/kw do poziomu 548 mln zł dzięki wzrostowi dochodów z rynków kapitałowych oraz kart.

Bank odnotował w 2013 r. dwucyfrowy wzrost kluczowych, detalicznych produktów kredytowych o 15,2% r/r do poziomu 36 851 mln zł, co pozwoliło osiągnąć wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych o 9,9% r/r, do poziomu 44 476 mln zł. Założony poziom sprzedaży 10 mld kredytów został przekroczony o ponad 1,2 mld zł. Dynamika sprzedaży kredytów była lepsza niż w sektorze bankowym i pozwoliła na dalszy wzrost udziału w rynku.

Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 3,8% r/r do 65 075 mln zł, czyli szybciej niż rynek. Wolumen depozytów korporacyjnych odnotował dwucyfrowy wzrost o 13,4% r/r i osiągnął poziom 71 444 mln zł. Oszczędności  klientów detalicznych wzrosły o 4,8% r/r i osiągnęły 67 828 mln zł.

W 2013 roku bank pozyskał blisko 450 tys. nowych klientów, przekraczając plan o około 50 tys. W ostatnim kwartale roku, Pekao średnio pozyskiwał ponad 2500 klientów dziennie, oznacza to wzrost o 149% od początku roku.   

Kontynuowano kontrolę kosztów, dzięki czemu zostały one obniżone o 3,2% kw/kw do 839 mln zł.

Jakość aktywów ustabilizowała się na poziomie 7,3%, podobnie jak koszt ryzyka, który wyniósł w czwartym kwartale 72 bp.

 

„Dołączyło do nas kolejne 450 tys. klientów, udzieliliśmy ponad 11 mld nowych kredytów dla polskich rodzin. Chciałbym podziękować wszystkim naszym klientom za okazane nam zaufanie – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao. Wszyscy wytrwale pracowaliśmy na ten sukces, w szczególności pracownicy naszych oddziałów. Dzięki nim kontynuujemy wzrost i stajemy się coraz lepsi”.

 

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4. kwartału 2013 r. na poziomie 18,6%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741