KOMUNIKAT PRASOWY

11.03.2014

Bank Pekao 2020

Wizja strategiczna Banku Pekao 2020 bazuje na podejściu zorientowanym na klienta w oparciu o  prognozowane zmiany demograficzne, kontynuację zmian w korzystaniu z kanałów dostępu do usług bankowych oraz zmieniające się potrzeby i preferencje konsumentów. Bank Pekao dokona relokacji kompetencji dystrybucyjno-akwizycyjnych w celu pozyskiwania udziału w nowych obszarach rynku oraz zmodyfikuje model operacyjny pod kątem strukturalnej redukcji kosztów przy jednoczesnym zachowaniu rentowności. Bank Pekao w 2020 r. będzie bardziej innowacyjną instytucją, stawiającą dobro klienta w centrum uwagi, zdolną odpowiedzieć na przyszłe potrzeby i oczekiwania wszystkich grup klientów.

 

Bank Pekao spodziewa się dalszego wzrostu wolumenów zarówno w segmencie bankowości korporacyjnej jak i detalicznej, z CARG 2013-2020 dla sprzedaży detalicznej na poziomie 7,3%, i korporacyjnej na poziomie 6,8%. Na sektor bankowy będą miały wpływ zmiany demograficzne takie jak stagnacja przyrostu naturalnego oraz starzejąca się populacja, wzrost liczby ubankowionych konsumentów oraz kumulacja aktywów w grupie konsumentów zamożnych.  Będzie rosła liczba klientów korzystających z różnych kanałów dostępu, ale nadal klienci korzystający z usług w oddziałach pozostaną znaczącą grupą.

W segmencie bankowości korporacyjnej nastąpi dalsze nasilenie konkurencyjności. Podejście dostosowane do specyfiki branż i segmentów stanie się kluczowym czynnikiem w akwizycji i utrzymaniu klientów korporacyjnych.  Wraz ze wzrostem segmentu MŚP będą rosły też wymagania stawiane przez  klientów.

2020 - aspiracje Banku Pekao:

- Wzrost udziałów w dochodach sektora poprzez zrównoważone zdobywanie udziału w obszarach o największym potencjale tworzenia wartości, pozyskanie ~ 1 mln klientów;

- Uzyskanie wskaźnika Koszty/Dochody na poziomie <42% poprzez intensywne wykorzystanie nowych technologii;

- Utrzymanie kosztu ryzyka poniżej poziomu rynkowego (wskaźnik CoR 0,5% wobec 0,7% w 2020 roku);

- Utrzymanie płynności i samofinansowanej pozycji kapitałowej na bezpiecznym poziomie;

- Utrzymanie zrównoważonych, wysokich dywidend na przestrzeni okresu oraz ROE >16% w 2020 roku.

 

Więcej szczegółów dotyczących założeń strategicznych Banku Pekao do roku 2020 znajduje się w prezentacji dla Mediów (http://media.pekao.com.pl/363/pl/presskit/89) oraz w prezentacji dla Inwestorów (http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/).

 

Prezentowane  dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  4 kwartału 2013 r. na poziomie 18,6%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741