KOMUNIKAT PRASOWY

12.05.2014

Realizujemy strategię wzrostu

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2014 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 634 mln złotych, +4,5% r/r w warunkach porównywalnych, co pozwoliło osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 10,7%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18%. Bank Pekao odnotował wysoki wzrost wolumenów kredytowych +9,3% r/r, co zrekompensowało spadek stóp procentowych o 106 punktów bazowych r/r, umożliwiając tym samym utrzymanie przychodów na poziomie pierwszego kwartału zeszłego roku. Sprzedaż kluczowych detalicznych produktów kredytowych była wyższa o 38,5% r/r i wyniosła 2 851 mln zł. Pozwoliło to na wzrost udziału w rynku kredytów hipotecznych r/r do 17,7%.

Wynik operacyjny wyniósł 933 mln zł i został utrzymany w warunkach porównywalnych na poziomie zbliżonym do I kw. ubiegłego roku, dzięki dynamicznemu wzrostowi wolumenów, któryniwelował presję niskich stóp procentowych oraz dzięki kontroli kosztów. Przychody Banku wyniosły 1 790 mln zł -0,2% r/r w warunkach porównywalnych, dzięki utrzymaniu ubiegłorocznego poziomu zarówno dochodów odsetkowych, jaki i poza odsetkowych. Wynik odsetkowy netto wyniósł 1 149 mln zł, utrzymując poziom zeszłoroczny, dzięki skompensowaniu obniżenia marży odsetkowej r/r wzrostem wolumenów. Marża odsetkowa netto ustabilizowała się w stosunku do poziomu ubiegłego kwartału na poziomie 3,3%.

Przychody prowizyjne wyniosły 513 mln zł, dzięki wsparciu ze strony rosnących opłat związanych z działalnością kredytową oraz pomimo presji mniej sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych i kontynuacji migracji klientów do kanału internetowego.

Bank Pekao odnotował wzrost wolumenów kredytowych zarówno w ujęciu rocznym + 9,3%, jak i kwartalnym + 2,4%. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o 16,2% r/r, osiągając poziom 37 894 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych o 11,1% r/r, do poziomu 45 359 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 8,2% r/r do 66 833 mln zł. Bank poprawił udziały rynkowe r/r zarówno w kredytach detalicznych, jak i korporacyjnych.

Baza depozytowa wzrosła o + 8,9% r/r. Oszczędności detaliczne wzrosły o 5,9% r/r do 70 152 mln zł, natomiast depozyty korporacyjne z wyłączeniem OFE wzrosły o 11% r/r osiągając poziom 58 713 mln.

Koszty operacyjne wyniosły 857 mln zł, z dynamiką r/r utrzymaną poniżej inflacji.

Koszty ryzyka uległy dalszej poprawie osiągając poziom 61 punktów bazowych, a wskaźnik kredytów nieregularnych zmniejszył się o 40 punktów bazowych do poziomu 7,1%.

„Wzrost kredytów i depozytów pozwolił na zwiększenie udziałów rynkowych” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu, CEO Banku Pekao S.A. „Zgodnie z naszą strategią, chcemy kontynuować wzrost również w kolejnych kwartałach”.

 

Bank Pekao SA działa od 85 lat i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1. kwartału 2014 r. na poziomie 18%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2014 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014. Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” organizowany przez Europa Property. Pekao zdobył  również Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nie skarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 145 tys. osób.

 

 

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741