KOMUNIKAT PRASOWY

10.11.2014

Solidne wyniki, rosnące udziały rynkowe, nr 1 w Polsce pod względem kapitału w testach warunków skrajnych i AQR

Bank Pekao, oceniony jako nr 1 wśród największych europejskich banków w przeglądzie jakości aktywów (AQR), zaraportował wzrost skonsolidowanego zysku netto o +8,6% r/r do wysokości   704 mln zł. Tak dobre rezultaty pozwoliły osiągnąć zwrot na kapitale ROE na poziomie 11,4%, przy zachowaniu jednocześnie wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 18,3%. Wyniki zostały osiągnięte dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o +3,1% r/r i dalszej obniżce kosztów ryzyka. Bank kontynuował wzrost wolumenów powyżej rynku zarówno w kredytach +8,9% r/r, jak i depozytach +12,8% r/r.

Skonsolidowany zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o +8,6% r/r do 704 mln zł. Było to możliwe dzięki znaczącej poprawie zysku operacyjnego o +3,1% r/r, który wyniósł 1 005 mln zł i obniżeniu kosztów ryzyka do poziomu 54 punktów bazowych.

Wzrost zysku operacyjnego był możliwy dzięki kontynuacji wzrostu wolumenów, co pozwoliło na wzrost dochodów o +1,3 r/r, przy  jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych o  -0,7% r/r.

Dochody Banku wzrosły do poziomu 1 865 mln zł (+1,3% r/r), dzięki poprawie zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z działalności handlowej.  Wynik odsetkowy zwiększył się o +3,5% r/r  do   1 134 mln zł,  dzięki wzrostowi wolumenów, który skompensował pierwsze efekty kolejnych obniżek stóp procentowych. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,2%. Przychody prowizyjne wyniosły 505 mln zł. Koszty operacyjne spadły kolejny raz, o -0,7% r/r, do poziomu 860 mln zł.

Dalszej poprawie uległ koszt ryzyka, który wyniósł 54 punktów bazowych, a wskaźnik kredytów nieregularnych obniżył się do poziomu 6,9%.

Pekao odnotował znaczący wzrost wolumenów kredytowych o +8,9% r/r do poziomu 116,3 mld zł. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych łącznie wzrósł o 15,2% r/r osiągając poziom 40,6 mld zł, co pozwoliło na dwucyfrowy wzrost wartości całego portfela kredytów detalicznych (+10,5% r/r) do poziomu 47,7 mld zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 7,8% r/r do 68,6 mld zł.

Baza depozytowa, wyłączając OFE, wzrosła o +12,8% r/r,  depozyty detaliczne wzrosły o +8,0% r/r do 54,3 mld zł, natomiast depozyty korporacyjne wzrosły o +15% r/r do poziomu 65,2 mld zł.

Bank Pekao umocnił swoją pozycję na rynku zwiększając udziały rynkowe zarówno w kredytach jak i depozytach.

Bardzo dobry kwartał - powiedział Luigi Lovaglio,  Prezes Zarządu Banku Pekao. Pozycja numer 1 pod względem kapitału, zakumulowana wartość aktywów oraz zdolność wzrostu dają pewność utrzymania dobrych wyników.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 3. kwartału 2014 r. na poziomie 18,3%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2014 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014. Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez Europa Property. Pekao zdobył  również Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 145 tys. osób.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741