Komunikat prasowy

11.02.2015

Owocny rok: wzrost, innowacje, dywidenda

Bank Pekao w 2014 r. kolejny raz zaraportował skonsolidowany zysk netto powyżej 2,7 mld zł, przezwyciężając tym samym wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych. ROE osiągnął 11,5%, przy zachowaniu wysokiego poziomu współczynnika Core Tier 1 wynoszącego 17,3%. W warunkach porównywalnych dochody z działalności operacyjnej wyniosły 7,1 mld zł, podczas gdy koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą, zmniejszając się o 1,2% r/r. Koszt ryzyka w 2014 roku odnotowano na poziomie 56 punktów bazowych, co potwierdza doświadczenie i skuteczność Pekao w zarządzaniu ryzykiem. Bank zanotował dwucyfrowy wzrost zarówno kredytów jak i depozytów, wspierany przez solidne wyniki czwartego kwartału.

Bank Pekao osiągnął 2 715 milionów zł zysku netto, w warunkach porównywalnych oznacza to wzrost o 0,8% r/r. Dochody operacyjne wyniosły 7 092 mln zł i w warunkach porównywalnych były niższe o 1,3%. Wynik odsetkowy osiągnął poziom wyższy od ubiegłorocznego rosnąc  o 0,4% r/r do 4 461 mln zł, dzięki wzrostowi wolumenów, który zrekompensował wpływ redukcji stóp procentowych.

Bank zanotował znaczący wzrost zarówno kredytów o 10,6% r/r, jak i depozytów o 11,3% r/r. Kredyty detaliczne wzrosły o 10,8% r/r osiągając wynik 49 264 mln zł, dzięki silnemu wzrostowi w czwartym kwartale o 3,3%. Sprzedaż kluczowych kredytów detalicznych przekroczyła 12 mld zł, co umożliwiło dalszy wzrost udziałów w rynku. Kredyty korporacyjne wzrosły o 10,5% r/r do 71 929 mln zł, z istotnym przyrostem 4,9% zanotowanym w czwartym kwartale. 

Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 8,8% r/r, wspierane przez wyniki kwartalne na poziomie 2,9%. Depozyty korporacyjne wzrosły o 13,4% (wyłączając OFE), wspierane przez silny wzrost kwartalny o 6,5%.

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 2 044 mln zł.  Wzrost prowizji kredytowych umożliwił częściowe skompensowanie wpływu ustawowej obniżki opłaty interchange. 

Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów na poziomie 3 426 mln zł (pomimo wpływu nowej opłaty BFG  w wysokości 37 mln zł).  Wskaźnik C/I osiągnął  46,6%.

Bank Pekao potwierdził swoją pozycję lidera w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Koszt ryzyka w 2014 roku wyniósł 0,56%, a wskaźnik NPL 6,8%.

W 2014 roku Bank pozyskał 370 tys. nowych klientów, dwukrotnie zwiększył sieć akceptacji kart  oraz biznes bankowości mobilnej.

„Osiągnęliśmy obiecane wyniki, mimo pogarszających się warunków zewnętrznych, potwierdzając siłę zarówno naszej strategii, skoncentrowanej na długofalowym i zrównoważonym wzroście oraz zdolności jej realizacji” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4. kwartału 2014 r. na poziomie 17,3%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2014 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Najlepsza Bankowość Mobilna Money.pl. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014. Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez Europa Property. Pekao zdobył  również Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 145 tys. osób.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER