Komunikat prasowy

09.02.2016

Wzrost oraz odpowiedzialność

Skonsolidowany zysk netto w 2015 r. wyniósł 2,5 mld złotych, z wyłączeniem kosztów jednorazowych: dodatkowej składki do BFG w związku z upadłością Banku Spółdzielczego SK Wołomin oraz składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych. Zaraportowany zysk netto wyniósł 2,3 mld złotych. Osiągnięty wynik był zgodny z wcześniejszą zapowiedzią jednocyfrowego spadku zysku rok do roku. Bank osiągnął zwrot na kapitale ROE 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. Dwucyfrowy wzrost zarówno w kluczowych kredytach detalicznych (+11,9% r/r) jak i korporacyjnych (+11,3% r/r) umożliwił dalsze zwiększenie udziałów rynkowych. W 2015 r. wartość nowych kredytów detalicznych osiągnęła rekordowy poziom prawie 14 miliardów złotych.

Dynamika zysku netto w 2015 r. wyniosła, zgodnie z założeniem jednocyfrowego spadku zysku, -7,8% r/r, z wyłączeniem jednorazowych kosztów związanych z upadłością Banku Spółdzielczego SK Wołomin oraz składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych. Zwrot na kapitale ROE wyniósł 9,7%, jednocześnie Pekao utrzymał wysoki poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier1  17,7%. Zysk operacyjny brutto wyniósł 3 839 mln zł i został wsparty solidnym wzrostem w 4 kwartale,  dzięki wysokiej akcji kredytowej oraz dalszej poprawie efektywności kosztowej, co pozwoliło częściowo zrekompensować obciążenia regulacyjne wpływające na dochodowość sektora.

Na dochody operacyjne w wysokości 7 059 mln zł, wsparte solidnym wzrostem kwartalnym o +3,5% kw/kw, miał wpływ spadek wyniku odsetkowego do wysokości 4 167 mln zł spowodowany dalszym cięciem stóp procentowych oraz niższy wynik prowizyjny w wysokości 2 006 mln zł -1,9% r/r, spowodowany redukcją stawki interchange, co tylko częściowo zostało skompensowane przez wzrost wolumenów.

Marża odsetkowa netto na poziomie 2,77% odzwierciedla efekt redukcji stóp procentowych. W 4 kwartale marża, podobnie jak w 3 kwartale, wyniosła 2,73%.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +11,9% r/r do poziomu 46 906 mln zł, wsparte wzrostem kwartalnym o +3,1%. Cały portfel kredytów detalicznych wzrósł o +9,5% r/r do 53 945 mln zł, również wsparty solidną dynamiką ostatniego kwartału +2,9%.

Bank koncentrował się na kluczowych kredytach korporacyjnych, które wzrosły o +11,3% r/r do poziomu 44 296 mln zł.

Bank osiągnął w 2015 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +14,2% r/r do poziomu 63 865 mln zł, również dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +5,3%, zgodnie ze strategią równoważenia źródeł pozyskiwania depozytów, zmniejszając tym samym udział depozytów klientów korporacyjnych.

Bank kontynuował poprawę efektywności kosztowej, redukując koszty operacyjne o -2,0%, do 3 220 mln zł.

Jakość aktywów uległa dalszej poprawie. Koszty ryzyka zostały obniżone w 4 kwartale do 44 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych osiągnął poziom 6,3%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 73,3%.  

„Jestem zadowolony z wyników osiągniętych w 2015 r. Wykonaliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii wzrostu. Rok 2016 postrzegam jako pełen wyzwań, ale stwarzający również szereg szans.”  – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4 kwartału 2015 r. na poziomie 17,7%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2015 r. aplikacja płatności mobilnych PeoPay Banku została okrzyknięta Innowacją Finansową roku 2014 w prestiżowym rankingu Złoty Bankier, a rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez EuropaProperty. Pekao zdobył Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. - Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.


 

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER