Komunikat prasowy

10.05.2016

Dobry Początek

Skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 573 mln zł. Z wyłączeniem podatku bankowego zysk netto wyniósł 654 mln zł, co oznacza wzrost o +4,7% r/r. Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych (+11,4% r/r) oraz solidny wzrost kluczowych kredytów korporacyjnych (+8,1% r/r).

Po pierwszym kwartale Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 573 mln zł, a z wyłączeniem zapłaconego  podatku bankowego,  zysk wyniósł 654 mln zł (+4,7% r/r). Zysk operacyjny brutto, w ujęciu rocznym był stabilny i wyniósł 1 005 mln zł, co  odzwierciedla przystosowanie struktury bilansu Banku do nowych warunków rynkowych.

Dochody operacyjne wyniosły 1 817 mln zł (+0,5% r/r), dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego netto, co zrekompensowało niższe przychody z rynku kapitałowego, podczas gdy pozostałe przychody pozostały na poziome z ubiegłego roku. Wynik odsetkowy netto wyniósł 1 070 mln zł, rosnąc o 2,6% r/r, dzięki wzrostowi wolumenów.

Marża odsetkowa netto w pierwszym kwartale wzrosła do 2,75% dzięki zarówno poprawie struktury aktywów oraz cen pasywów.

Spadek dochodów z tytułu opłat i prowizji o -3,6% r/r do 463 mln zł, osiągnięto przy stabilnych przychodach z prowizji bankowych przy jednoczesnym obniżeniu przychodów z działalności na rynku kapitałowym, będących pod presją widoczną w całej branży.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +11,4% r/r do poziomu 47 739 mln zł, podczas gdy kredyty korporacyjne wzrosły o +8,1% r/r do poziomu 43 828 mln zł. Bank osiągnął w pierwszym kwartale 2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +14,1% r/r do poziomu 65 895 mln zł, również dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +3,2%. Depozyty korporacyjne wyniosły 57 586 mln zł i odzwierciedlały koncentrację na marży, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu płynności Banku.

Pekao cały czas kontrolował efektywność kosztową, koszty wzrosły zaledwie o +1,3% r/r do poziomu 812 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 44,7%.

Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w pierwszym kwartale wyniosły 47 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,5%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 73,8%.  

„Osiągnęliśmy solidne wyniki. Kwietniowy wzrost sprzedaży zarówno kredytów hipotecznych, jak i pożyczek gotówkowych pokazuje, że nasz cel, którym jest wspieranie gospodarstw domowych jest możliwy do realizacji nawet przy obecnym spowolnieniu na rynku.”  – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 kwartału 2016 r. na poziomie 18,5%).


Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).


Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 r. Bank obronił tytuł najbardziej innowacyjnego banku, ponownie zdobywając Złotego Bankiera w kategorii Innowacja. Eksperci uznali kartę wielowalutową Pekao za najbardziej innowacyjny produkt na rynku. W poprzedniej edycji rankingu Pekao triumfował za wdrożenie, jako jeden z pierwszych banków na świecie, mobilnych płatności HCE. W 2015 r. rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance.

Lubelska KULkarta - wielofunkcyjna legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao otzrymałą nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016, przyznawaną na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”.


Na polu bankowości korporacyjnej w 2015 roku, Bank Pekao zdobył tytuł Innowatora Roku 2015 w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili pionierską inicjatywę na rynku bankowości korporacyjnej w Polsce, jaką jest platforma EDI Finansowanie. Kolejny raz Bank Pekao uzyskał tytuł Najlepszego Dostawcy Usług Finansowania Handlu 2015 w badaniu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn Euromoney. Bankowość korporacyjna Pekao została uhonorowana także tytułem "Financing Provider of the Year, Poland" w konkursie organizowanym przez miesięcznik Eurobuild. W 2015 roku Bank Pekao został uznany po raz czwarty za Najlepszy Bank Powierniczy w Polsce oraz zdobył tytuł Banku Roku w konkursie Diamenty Private Equity.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER