KOMUNIKAT PRASOWY

03.08.2016

Wzrost działalności kredytowej i dochodów

Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto w pierwszej połowie 2016 r. w wysokości 1 264 mln zł, +1,6% r/r., a z wyłączeniem podatku bankowego 1 465 mln zł, +17,8% r/r. W ujęciu kwartalnym zysk netto wzrósł o 20,4% i wyniósł w drugim kwartale 691 mln zł. Wskaźnik ROE na poziomie 10,7% został osiągnięty przy wysokim współczynniku wypłacalności Core Tier 1 18,1%. Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych (+11,0% r/r), jak i depozytów detalicznych (+16,1% r/r).

Po pierwszym półroczu Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 1 264 mln zł, a z wyłączeniem zapłaconego  podatku bankowego, zysk wyniósł 1 465 mln zł (+17,8% r/r). Zysk operacyjny brutto wzrósł o 12,0% r/r i wyniósł 2 206 mln zł dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału.

Dochody operacyjne w pierwszym półroczu wyniosły 3 830 mln zł (+6,9% r/r), wsparte silnym wzrostem kwartalnym (+10,8%). Wzrost dochodów operacyjnych osiągnięty został dzięki wzrostowi dochodów podstawowych (2,2% r/r) i wpływom transakcji VISA.

Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu wyniósł 2 152 mln zł, rosnąc o +4,5% r/r, dzięki wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w drugim kwartale wzrosła o 5 pb kw/kw do 2,80%, dzięki zarówno poprawie struktury aktywów, jak również pasywów.

Wynik z tytułu prowizji i opłat z działalności bankowej w pierwszym półroczu wzrósł o +1,9% r/r do 800 mln zł, wsparty dwucyfrowym wzrostem w drugim kwartale o +10,3%.

Bank osiągnął w pierwszym półroczu dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11,0% r/r do poziomu 48 972 mln zł, podczas gdy kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +5,8% r/r do 44 296 mln zł. W pierwszej połowie roku nowe kluczowe kredyty detaliczne osiągnęły poziom 6,5 mld zł, w szczególności dzięki pożyczkom gotówkowym.

Pekao osiągnął w pierwszej połowie 2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +16,1% r/r, które wyniosły 68 174 mln zł, również dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +3,5%. Depozyty korporacyjne wyniosły 60 101 mln zł.

Pekao kontynuuje efektywne zarządzanie kosztami, które wyniosły  w pierwszych sześciu miesiącach 1 624 mln zł, +0,7% r/r. Wskaźnik koszty/dochody uległ dalszej poprawie i obniżył się do poziomu 42,4%.

Jakość aktywów Banku Pekao niezmiennie utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w pierwszym kwartale wyniosły 47 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,4%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 74,2%.  

„Za nami solidne półrocze. Wierzymy w kontynuację wzrostu w drugiej połowie roku i realizację naszych celów.”  – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 półrocza 2016 r. na poziomie 18,1%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 r. Bank obronił tytuł najbardziej innowacyjnego banku, ponownie zdobywając Złotego Bankiera w kategorii Innowacja. Eksperci uznali kartę wielowalutową Pekao za najbardziej innowacyjny produkt na rynku. W poprzedniej edycji rankingu Pekao triumfował za wdrożenie, jako jeden z pierwszych banków na świecie, mobilnych płatności HCE. W 2015 r. rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance.

Lubelska KULkarta - wielofunkcyjna legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao otzrymałą nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016, przyznawaną na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2015 roku, Bank Pekao zdobył tytuł Innowatora Roku 2015 w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili pionierską inicjatywę na rynku bankowości korporacyjnej w Polsce, jaką jest platforma EDI Finansowanie. Kolejny raz Bank Pekao uzyskał tytuł Najlepszego Dostawcy Usług Finansowania Handlu 2015 w badaniu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn Euromoney. Bankowość korporacyjna Pekao została uhonorowana także tytułem "Financing Provider of the Year, Poland" w konkursie organizowanym przez miesięcznik Eurobuild. W 2015 roku Bank Pekao został uznany po raz czwarty za Najlepszy Bank Powierniczy w Polsce oraz zdobył tytuł Banku Roku w konkursie Diamenty Private Equity.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy