KOMUNIKAT PRASOWY

10.11.2016

Realizujemy Cele

Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 1 785 mln zł, rosnąc o +13,6% r/r z  wyłączeniem podatku bankowego. W trzecim kwartale bank osiągnął 521 mln zł zysku netto, co z wyłączeniem podatku bankowego oznacza wzrost o +5,1% r/r. Bank osiągnął dwucyfrowy wzrost zarówno kluczowych kredytów detalicznych (+10,5% r/r) jak i depozytów detalicznych (+11,5% r/r).

Po trzech kwartałach bieżącego roku Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 1 785 mln zł ( -3,8% r/r). W warunkach porównywalnych, z wyłączeniem podatku bankowego zysk wzrósł o +13,6% w ujęciu rocznym. Za trzeci kwartał zysk netto wyniósł 521 mln zł.  

Po trzech kwartałach zysk operacyjny brutto odnotował dwucyfrowy wzrost o +10,4% do 3 168 mln zł i był wsparty dobrą dynamiką trzeciego kwartału, w którym osiągnął poziom 962 mln zł (+6,8%  r/r).

Dochody operacyjne wyniosły 5 586 mln zł (+5,6% r/r),  a dochody podstawowe wzrosły w trzecim kwartale o +3,3% r/r. Wynik odsetkowy po 9 miesiącach wzrósł o +5,3% r/r do poziomu 3 269 mln zł, dzięki systematycznemu wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w trzecim kwartale wzrosła do 2,81 %.

Dochody z tytułu opłat i prowizji bankowych z działalności podstawowej wyniosły po 9 miesiącach 1 196 mln zł (+0,1% r/r). Dochody z tytułu opłat i prowizji z działalności na rynku kapitałowym, będące pod presją widoczną w całej branży, uległy obniżeniu o -14,4% r/r, wykazując stopniową poprawę dynamiki w porównaniu do raportowanej w poprzednich kwartałach.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +10,5% r/r do poziomu 50 310 mln zł, podczas gdy kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +1,8% r/r do poziomu 44 845 mln zł.

W trzecim kwartale nowe kluczowe kredyty detaliczne wzrosły do rekordowego poziomu 3,9 mld zł, dzięki zarówno rekordowemu poziomowi nowych pożyczek gotówkowych, jak również wysokiemu poziomowi nowych kredytów hipotecznych.

Bank osiągnął po trzech kwartałach 2016 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +11,5% r/r do poziomu 67 590 mln zł. Depozyty korporacyjne wyniosły 60 582 mln zł i odzwierciedlały koncentrację na marży, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu płynności Banku.

Po trzech kwartałach 2016 r. koszty operacyjne były stabilne i wyniosły 2 418 mln zł (-0,1% r/r). Bank Pekao cały czas poprawia efektywność kosztową, wskaźnik koszty/dochody wyniósł 43,3%.

Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na wysokim poziomie. Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 48 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,4%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 74,3%.  

“Kolejny raz osiągnęliśmy solidne wyniki dzięki pracy naszych ludzi. Wierzę, że to ta stworzona przez nas kultura pozwala od lat dotrzymywać obietnic. To prawdziwa wartość naszego Banku.” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 3 kwartału 2016 r. na poziomie 18,1%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 r. Bank obronił tytuł najbardziej innowacyjnego banku, ponownie zdobywając Złotego Bankiera w kategorii Innowacja. Eksperci uznali kartę wielowalutową Pekao za najbardziej innowacyjny produkt na rynku. W poprzedniej edycji rankingu Pekao triumfował za wdrożenie, jako jeden z pierwszych banków na świecie, mobilnych płatności HCE. W 2015 r. rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance.

Lubelska KULkarta - wielofunkcyjna legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao otzrymałą nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016, przyznawaną na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2015 roku, Bank Pekao zdobył tytuł Innowatora Roku 2015 w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili pionierską inicjatywę na rynku bankowości korporacyjnej w Polsce, jaką jest platforma EDI Finansowanie. Kolejny raz Bank Pekao uzyskał tytuł Najlepszego Dostawcy Usług Finansowania Handlu 2015 w badaniu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn Euromoney. Bankowość korporacyjna Pekao została uhonorowana także tytułem "Financing Provider of the Year, Poland" w konkursie organizowanym przez miesięcznik Eurobuild. W 2015 roku Bank Pekao został uznany po raz czwarty za Najlepszy Bank Powierniczy w Polsce oraz zdobył tytuł Banku Roku w konkursie Diamenty Private Equity.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy