KOMUNIKAT PRASOWY

02.08.2017

Wyniki finansowe Banku Pekao S.A. za 1 półrocze 2017 r.

Bank Pekao osiągnął w pierwszej połowie 2017 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 885 mln zł, +9,5% r/r w warunkach porównywalnych. Wskaźnik ROE wzrósł do 8,7% w warunkach porównywalnych, +1,2 p.p. i został osiągnięty przy wysokim współczynniku wypłacalności Core Tier 1 18,0%. Bank kontynuował dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +12,5% r/r oraz silny wzrost depozytów detalicznych, +7,5% r/r. Wartość nowych kredytów detalicznych osiągnęła rekordowy poziom 8,9 mld zł, (+38,0 % r/r.).

W pierwszym półroczu Pekao osiągnął zysk netto w wysokości 885 mln zł, co oznacza, że po wyłączeniu efektów zdarzeń jednorazowych[1] wzrósł on o +9,5% r/r.

Zysk operacyjny brutto za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniósł 1 917 mln zł, +6,5% r/r w warunkach porównywalnych.

Dochody operacyjne z podstawowej działalności w pierwszym półroczu osiągnęły 3 407 mln zł (+2,2% r/r). Dochody operacyjne ogółem za 6 miesięcy wyniosły 3 511 mln zł +2,7% r/r w warunkach porównywalnych.

Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu wyniósł 2 251 mln zł, rosnąc o +4,6% r/r, dzięki wzrostowi wolumenów. Marża odsetkowa netto w pierwszym półroczu była stabilna r/r na poziomie 2.77%, dzięki wzrostowi w drugim kwartale o 2 pb kw/kw.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w pierwszym półroczu wyniósł 1 156 mln zł ( -2,1% r/r), odzwierciedlając niższą aktywność klientów korporacyjnych oraz kontynuację trendu przesuwania aktywności klientów do kanałów elektronicznych.

 Bank osiągnął w pierwszym półroczu dwucyfrowy wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +12,5% r/r do poziomu 54 768 mln zł, podczas gdy kredyty przedsiębiorstw wzrosły o +1,5% r/r do 55 895 mln zł. W pierwszej połowie roku nowe kluczowe kredyty detaliczne osiągnęły rekordowy poziom 8,9 mld zł (+38% r/r), z czego 4,8 mld zł stanowiły nowe kredyty hipoteczne.

Depozyty detaliczne wzrosły o +7,5% r/r, do 73 303 mln zł. Depozyty korporacyjne wyniosły 62 302 mln zł (+3,7% r/r).

Pekao kontynuował efektywne zarządzanie kosztami. Koszty operacyjne w pierwszych sześciu miesiącach spadły w warunkach porównywalnych o -1,4% r/r do 1 594 mln zł. Opłaty regulacyjne, które bank poniósł w pierwszej połowie roku wyniosły 476 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody osiągnął 45,4%.

Jakość aktywów Banku Pekao niezmiennie jest na wysokim poziomie. Główne wskaźniki ryzyka kredytowego poprawiły się, koszt ryzyka osiągnął 39 pb., wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 5,9%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 75,4%.

Wyniki drugiego kwartału stanowią kontynuację dotychczasowych solidnych trendów. Dalsza poprawa zarówno efektywności działania jak i wskaźników ryzyka kredytowego stanowiły podstawę prawie 10% wzrostu zysku netto w warunkach porównywalnych – powiedział Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

Nowy zespół zarządzający oprze się na silnej pozycji Banku Pekao, wykorzystując świeże spojrzenie oraz brak ograniczeń związanych z sytuacją byłego inwestora strategicznego. Będziemy wykorzystywać też szanse, jakie daje współpraca w ramach największej grupy finansowej w Europie Środkowej dla zwiększenia dynamiki rozwoju Banku - powiedział Michał Krupiński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., kierujący pracami Zarządu.

[1] Zdarzenia o charakterze jednorazowym oraz zapewniające porównywalność wyników Banku: transakcja VISA 213 mln zł; sprzedaż portfela NPL 121 mln zł; dodatkowy miesiąc podatku bankowego 41 mln zł w 2016 r.; wyłączenie połowy opłaty na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 89 mln zł w 2017 r.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec drugiego kwartału 2017 r. na poziomie 18,0%).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy