Komunikat prasowy

15.12.2017

Bank Pekao S.A. w portfelu spółek odpowiedzialnych (RESPECT Index)

Bank Pekao S.A. kolejny raz znalazł się w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index - prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to niezależne potwierdzenie, że Bank działa zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji inwestorskich.

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła skład XI edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). Do indeksu każdorazowo kwalifikowane są wyłącznie spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Włączenie Banku do indeksu jest potwierdzeniem, że Pekao działa w taki właśnie, odpowiedzialny społecznie sposób. Ocena poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez Bank i stanowiących wyraz szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej, została przeprowadzona w oparciu o odpowiedzi udzielone przez Bank na szczegółowe pytania ankiety oraz wyniki ich weryfikacji, realizowanej przez Partnera Projektu – firmę Deloitte. Podstawowe kryteria wykorzystywane w procesie oceny należą do 3 obszarów: environmental (czynniki środowiskowe), social (czynniki społeczne), governance (czynniki ekonomiczne).

- Inwestorzy oceniając i budując długotrwałe relacje ze spółkami, oprócz wyników finansowych firmy coraz większą wagę przywiązują do czynników pozafinansowych, czyli społecznych, ekologicznych, i pracowniczych. Obecność w Respect Index jest dla nas niezmiernie ważna oraz stanowi potwierdzenie, że inwestorzy doceniają naszą długofalową strategię rozwoju i komunikacji Banku budowaną w oparciu o najwyższe standardy. Doceniają również pozytywny wpływ jaki Bank wywiera na otoczenie, w którym funkcjonujemy - powiedział Paweł Rzeźniczak, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, Strategii i Rozwoju Grupy Banku Pekao S.A.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu firmę Deloitte.

 


Bank Pekao SA działa od 88 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec trzeciego kwartału 2017 r. na poziomie 16,5%).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zarówno w 2016, jak i w 2015 r. Bank zdobył Złotego Bankiera w kategorii Innowacja za wdrożenie mobilnych płatności PeoPay HCE oraz karty wielowalutowej. Według magazynu EMEA Finance, Bank otrzymał tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS”. Lubelska KULkarta - legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Banku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim otrzymała przyznawaną w Londynie nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2016 roku, Bank Pekao obronił tytuł Innowatora Roku w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili Umowę Generalną, czyli najszerszy na rynku katalog produktów i usług bankowych, zintegrowany w jeden pakiet. Umowa Generalna została nagrodzona również Złotym Godłem Quality International 2016.

Bankowość Prywatna Banku Pekao SA uznana ostała za najlepszą w Polsce przez międzynarodowe miesięczniki finansowe: The Banker i Professional Wealth Management oraz Global Finance.

 

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Tomasz Bogusławski
Biuro Komunikacji

tel. : +48 22 524 54 43
mobile: +48 661 380 477
CO_CENTER