Komunikat prasowy

12.04.2018

Łódzcy przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają koniunkturę gospodarczą kraju

W mikro i małych firmach po raz pierwszy od ośmiu lat dominują optymiści – takie wyniki przynosi raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowywany przez Bank Pekao S.A. Co raz bardziej optymistyczni stają się też łódzcy przedsiębiorcy, zachowując przy tym ostrożność ocen własnego otoczenia biznesowego.

Ósmy rok z rzędu, Bank Pekao S.A. przygotował raport o sytuacji mikro i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Tegoroczny „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” stoi pod znakiem rekordowych wyników. Właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych.

Przedsiębiorcy, którzy w skali kraju zatrudniają łącznie ponad 5 mln osób, ocenili lepiej niż przed rokiem każde z ośmiu zagadnień będących przedmiotem badania. Dobrze oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w ocenie właścicieli firm w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 punktu. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania.

Średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wynik ten był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu.

Analiza wyników pod kątem branż jest potwierdzeniem sytuacji panującej na rynku – najlepiej swoją sytuację i perspektywy ocenia branża budowlana. Ocena koniunktury w budownictwie jest obecnie na najwyższym od dziewięciu lat poziomie. Ciekawie prezentuje się także geograficzna analiza wyników. W tegorocznej edycji najlepiej sytuację swoich firm oraz otoczenia gospodarczego ocenili przedsiębiorcy z województwa podlaskiego. Wynik 104 punkty to najwyższy wynik wojewódzki w historii badań. Duży wzrost optymizmu odnotowano w większości województw wschodniej Polski. W sumie aż dla 11 województw wskaźnik koniunktury przekroczył „psychologiczną” granicę 100 punktów, czyli poziom neutralny badania. W przypadku 14 województw tegoroczne wyniki są̨ najwyższe w historii badań.

Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm w woj. łódzkim osiągnął historycznie rekordowy poziom 98,9 punktu. Ocena ta jest niższa niż średnia w kraju, jednakże dane historyczne pokazują, że przedsiębiorcy w woj. łódzkim reprezentują dużo ostrożniejsze stanowisko niż pozostała część Polski.

Właściciele firm w województwie łódzkim zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku ocenili ogólną sytuację gospodarczą oraz sytuację branży. Po raz pierwszy w historii badania sytuacja firmy i zatrudnienie zostały ocenione na powyżej 100 punktów, co oznacza, że więcej przedsiębiorców postrzega te obszary optymistycznie niż pesymistycznie. Przedsiębiorcy w tym regionie są zdecydowanie bardziej ostrożni niż pozostali w Polsce w ocenach obszarów bezpośrednio związanych z firmą – przychody firmy oraz sytuacja branży.

Łódzkie mikro i małe firmy, w porównaniu z ich odpowiednikami w innych regionach, niżej oceniają swoje wyniki finansowe w ostatnich 12 miesiącach: 96,1 pkt, co było najniższym wskaźnikiem w kraju, ex equo z woj. świętokrzyskim (wobec 99,7 pkt. średniej krajowej i 105,2 pkt. w najbardziej optymistycznym pod tym względem Podlasiu). Podobnie ma się sprawa z oceną sytuacji firmy w ostatnich 12 miesiącach: w porównaniu z innymi regionami w kraju, łódzkie mikro i małe firmy najgorzej oceniają swoją sytuację w ostatnich 12 miesiącach - najniższy wskaźnik w kraju: 98,1 pkt., przy średniej 100,9 pkt. i najwyższym wskaźniku na Podlasiu w wys. 106,6 pkt. Również ocena sytuacji w branży zarówno w ostatnich, jak i przyszłych 12 miesiącach nie wypada nader optymistycznie w oczach łódzkiej drobnej przedsiębiorczości (oba wskaźniki poniżej średniej krajowej, odpowiednio 94,1 vs. 98,1 oraz 97,3 vs. 99,2). Z drugiej strony, łódzcy przedsiębiorcy i tak oceniąją sytuację branży lepiej niż rok temu (wrost oceny o 4,7 pkt. między 2016 a 2017 rokiem).

Należy jednak pamiętać, że nastroje łódzkich przedsiębiorców poprawiają się z roku na rok i obecnie są na najwyższym historycznym poziomie. Wskaźnik oceny ogólnej sytuacji gospodarczej mimo, że niższy od średniej krajowej, wzrósł o 9,1 pkt. między 2016 a 2017 rokiem.

Nastroje właścicieli firm w województwie łódzkim są najwyższe w ciągu ośmiu lat badań. Determinuje to ogólna ocena sytuacji makroekonomicznej, co jest również charakterystyczne dla ocen przedsiębiorców w pozostałych regionach. Ogólny wskaźnik koniunktury był relatywnie najniższy w podregionie piotrkowskim, mimo najwyższego udziału firm inwestujących oraz eksportującyc. Natomiast relatywnie najwyższy wskaźnik był w podregionie łódzkim, gdzie znajduje się największy odsetek innowacyjnych firm - powiedziała Małgorzata Wróblewska z Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao S.A.

Zapewne rosnący ostrożny optymizm łódzkich przedsiębiorców przekłada się na poziom inwestycji. Chęć do inwestowania jest jednak dość zróżnicowana w całym regionie. W województwie łódzkim odsetek firm inwestujących wyniósł 44%, co stanowi wynik niższy o 5 p.p w stosunku do średniej ogólnokrajowej. Wyjątkiem jest podregion piotrowski, gdzie udział nakładów (50%) był wyższy niż średnia dla Polski. W podregionie łódzkim i sieradzkim planowany jest w 2018 roku wzrost inwestycji do poziomu powyżej planowanej średniej ogólnopolskiej (43%). W podregionie piotrowskim także odsetek eksporterów (17%) jest wyższy niż średnia krajowa (16%).

Łódzcy przedsiębiorcy zdają się też doceniać siłę networkingu oraz współpracy branżowej. Sugeruje to najwyższy w kraju wskaźnik zadowolenia z przynależności do organizacji biznesowej w kraju (109,1 pkt., średnia krajowa 100,2 pkt.). Dobrze też oceniają swoje przychody z eksportu w ostatnich 12 miesiącach – najwyższy wskaźnik (107,1 pkt. ) w kraju za województwem podlaskim (107,6 pkt.) i świętokrzyskim (108,6 pkt.).

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc