Komunikat prasowy

21.05.2018

Festiwal Wolontariatu w Banku Pekao S.A.

 

- Dzielenie się z innymi naszą wiedzą i umiejętnościami uważam za jedną z najważniejszych powinności Banku Pekao S.A. - tymi słowami Prezes Banku Michał Krupiński zaprosił pracowników Pekao S.A. do udziału w Festiwalu Wolontariatu, który odbędzie się już 21 maja 2018 roku  w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Festiwal Wolontariatu jest inauguracją Programu Wolontariatu w Banku Pekao S.A.

Program Wolontariatu wpisuje się w realizowaną przez Bank Pekao S.A. strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska.

W ramach Programu Wolontariatu Bank nawiązał partnerską współpracę z ogólnopolskimi organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc m.in. dzieciom, osobom starszym oraz zwierzętom. Są to: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Wiosna i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Pracownicy Pekao S.A. będą mogli dobrowolnie i nieodpłatnie wspierać działalność wybranych organizacji. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości niesienia tej pomocy. Pomoc można świadczyć bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zdobyte w pracy. Od tej pory pracownicy Banku – wolontariusze, pomagając i działając na rzecz innych, będą mogli wykorzystać własne umiejętności i pasje, angażować swój czas i energię, mając pewność, że firma wesprze ich merytorycznie i organizacyjnie.

- Jako rzetelny i godny zaufania pracodawca chcemy zapewnić naszym pracownikom wsparcie organizacyjne, dostęp do potrzebnych narzędzi i informacji,  za pomocą których znajdą akcje społeczne, w które zechcą się zaangażować - podkreśla Daniel Giejbatow, Dyrektor personalny Pionu Zasobów Ludzkich Banku Pekao S.A. - Zapraszając wybrane organizacje do współpracy kierowaliśmy się potrzebami wskazanymi przez pracowników w ankiecie poprzedzającej uruchomienie Programu. Rozpoczynając tę inicjatywę majowym Festiwalem, liczymy na zaangażowanie naszych pracowników, którzy od lat potwierdzają gotowość bezinteresownego niesienia pomocy innym, wspierając różne organizacje i biorąc udział w inicjatywach społecznych, zarówno ogólnopolskich, jak również lokalnych, bliskich ich sercu.

Podczas majowego Festiwalu Wolontariatu każda z organizacji partnerskich zaprezentuje swoje działania i sposób w jaki pomaga potrzebującym. W trakcie wydarzenia pracownicy Banku Pekao S.A. będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej o tym, czym jest wolontariat i jak przygotować się do roli osoby pomagającej innym. W tym wyjątkowym dniu zaplanowano również inspirujące spotkania z praktykami pomagania oraz osobami, które potrafią zaangażować innych w pomaganie na wielką skalę. Obecność na Festiwalu Wolontariatu potwierdzili goście specjalni – siostra Małgorzata Chmielewska z „Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia” oraz ksiądz Jacek Stryczek - pomysłodawca akcji „Szlachetna Paczka”.

Program Wolontariatu w Banku Pekao S.A. to szereg zaplanowanych, długofalowych działań, które będą realizowane na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, m.in. takich jak: pomoc dzieciom, wsparcie świetlic, prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach o prawach dzieci, bezpieczeństwie, warsztaty o bankowości dla seniorów, prowadzenie rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w trakcie akcji fundacji DKMS, pomoc zwierzętom, zbiórka darów w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Następnym krokiem po Festiwalu Wolontariatu będą pierwsze inicjatywy przeprowadzone wspólnie z organizacjami zaproszonymi do współpracy przy aktywnym udziale pracowników Banku.

 

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER