Komunikat prasowy

04.09.2018

Bank Pekao S.A. strategicznym partnerem z Microsoft w Programie „Cyfrowe podróże”

Bank Pekao S.A. oraz Microsoft zawarli porozumienie o strategicznym partnerstwie w celu wspólnej realizacji innowacyjnego programu "Cyfrowe podróże". Projekt ma za zadanie wspierać rozwój gospodarczy Polski poprzez aktywne wspieranie digitalizacji społeczeństwa oraz przedsiębiorstw.

Podpisana umowa jest integralnym elementem procesu transformacji cyfrowej Banku Pekao w ramach realizacji Strategii Pekao 2020. 

Wspólny Program Banku Pekao i Microsoft opiera się na trzech, kluczowych filarach, które przekładają się na konkretne inicjatywy biznesowe.

Cyfrowe Społeczeństwo. Pierwszym filarem Programu jest wsparcie tworzenia społeczeństwa gotowego na cyfrowe wyzwania, w szczególności uczniów oraz studentów. Wykorzystując nasze relacje z klientami indywidualnymi chcemy wspierać ich przejście w świat rozwiązań cyfrowych.

Cyfrowa Transformacja MŚP. Drugim filarem jest wprowadzenie kluczowego dla gospodarki segmentu przedsiębiorców w świat cyfrowych i chmurowych rozwiązań, zapewniając im przy tym potrzebne narzędzia i kompetencje umożliwiające zwiększenie produktywności ich biznesu.

Cyfrowa Edukacja. Współczesny świat wymaga cyfrowych kompetencji, dlatego kolejny filar to szeroko rozumiana edukacja zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym dzieci i młodzieży.

Partnerzy mają zamiar podjąć szereg działań promocyjnych mających na celu propagowanie rozwiązań cyfrowych i chmurowych.

„Utrzymanie tak wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, jaki osiągamy obecnie nie będzie możliwe, bez zmiany profilu polskiej gospodarki. Wyczerpują się proste paliwa wzrostu i nastał czas na prawdziwą cyfrową rewolucję. Bank Pekao S.A. jako lider bankowości dla firm i czołowy bank detaliczny czuje się odpowiedzialny za wsparcie swoich klientów w tym procesie. Dlatego łączymy siły z firmą Microsoft, jednym z globalnych liderów gospodarki cyfrowej i wspólnie będziemy oferować klientom nie tylko profesjonalną wiedzę, ale także najnowsze rozwiązania produktowe” – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

„Współpraca Microsoft i lidera polskiego sektora bankowego - Banku Pekao S.A. będzie koncentrowała się na dzieleniu się wiedzą i najlepszymi praktykami dotyczącymi projektów z całego świata. Przy wykorzystaniu technologii takich jak Internet rzeczy, Big Data czy analityka biznesowa powstaną rozwiązania wspierające klientów indywidualnych i instytucjonalnych banku w ich cyfrowej podróży.” – podkreśla Magda Taczanowska, Członek Zarządu polskiego oddziału Microsoft.

Podpisane porozumienie o rozpoczęciu programu "Cyfrowe podróże" jest podsumowaniem prowadzonych od pewnego czasu prac, w ramach których wypracowane zostało szereg inicjatyw, skierowanych do różnych grup klientów i adresujących powyżej opisane obszary działania Programu. Przygotowanie pierwszych inicjatyw jest już zaawansowane i spodziewamy się uruchomienia kilku z nich do końca roku.

Umowa o strategicznym partnerstwie została podpisana na inauguracji XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, w którym biorą udział zarządy obu Partnerów.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc