KOMUNIKAT PRASOWY

03.10.2018

Tanie kredyty dla śląskich firm

Bank Pekao S.A. uruchomił nowe preferencyjne kredyty dla małych i średnich przedsiębiorców ze Śląska i prowadzących działalność na terenie województwa. Dlaczego preferencyjne? Ponieważ kredyty w ramach tego programu są w połowie nieoprocentowane. Kredyty udzielane są w ramach linii ESIF Silesia.

Kapitał każdego kredytu w połowie finansowany jest ze środków UE w ramach programu ESIF SILESIA. Ta część jest nieoprocentowana i nie pobierane są za nią prowizje i opłaty. Oznacza to, że koszt kredytu jest diametralnie niższy, ponieważ odsetki i opłaty związane z takim finansowaniem pobierane są tylko od połowy kwoty.

Kredyty oprocentowane tylko w połowie to unikalne rozwiązanie w skali kraju, a dostępne tylko dla śląskich małych i średnich firm.  Wysoka kwota kredytu i długi, 10 letni okres finansowania, pozwoli śląskim firmom taniej inwestować m.in. w nowe maszyny i urządzenia czy hale produkcyjne, czyli ogólnie rzecz biorąc w rozwój własnego biznesu. – powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący obszar  MSP. - Celem Banku Pekao S.A. jest ograniczanie barier w dostępie do finansowania dla polskich firm, a nowo wprowadzony kredyt idealnie spełnia te założenie – dodaje Tomasz Styczyński.

Maksymalna kwota kredytu to 17 250 000 PLN. Kwota ta pozwoli na realizację znaczących inwestycji. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat.

Linia ESIF Silesia to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego. Ma ona na celu ułatwienie dostępu do kredytów firmom, które działają i inwestują na Śląsku.

Aby zaoferować tym przedsiębiorstwom dogodne warunki finansowania Bank Pekao podpisał umowę na wykorzystanie tych środków z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na kwotę około 172 mln PLN.

Program ESIF SILESIA - PRSL Facility współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu "Silesia EIF FoF" ustanowionego na mocy umowy pomiędzy zarządem województwa śląskiego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, którego celem jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego poprzez wdrożenie instrumentów finansowych we współpracy z wybranymi instytucjami pośredniczącymi, w tym Bankiem Pekao S.A.

Fundusz Silesia EIF FoF finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741