Komunikat prasowy

17.10.2018

Aktualizacja ocen ratingowych dla Banku Pekao S.A. przez Fitch Ratings

Fitch Ratings zaktualizował długoterminowy rating Banku Pekao S.A do poziomu BBB+. Agencja zaktualizowała również perspektywę oceny ratingu do stabilnej. Po przeprowadzonej aktualizacji, Bank Pekao pozostaje z jedną z najwyższych ocen ratingowych w sektorze bankowym według metodologii Fitch.

Zdaniem Fitch, oceny ratingowe Pekao utrzymują wysoki poziom wsparte wewnętrzną siłą banku. W ocenie agencji, mocne strony Pekao to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywna polityka kredytowa, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz mocna pozycja finansowa i płynnościowa.

Zmiana długoterminowego ratingu dla Pekao spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi i wymaganiami kapitałowymi Fitch. Fitch oczekuje, że jakość aktywów Banku Pekao pozostanie na wysokim poziomie wsparta korzystnymi warunkami otoczenia makro oraz dzięki konserwatywnemu podejściu do akcji kredytowej.  

W tym tygodniu, agencja S&P podwyższyła rating kontrahenta w przypadku procesu przymusowej restrukturyzacji (‘RCR’) Banku Pekao do poziomu A-, pozostawiając inne ratingi na niezmienionym poziomie.

Strategią Banku Pekao jest zachowanie silnej pozycji kapitowej przy atrakcyjnej polityce dywidendowej i kontynuacji wzrostów w kluczowych obszarach.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER