Komunikat prasowy

07.11.2018

Bank Pekao: zysk netto w trzecim kwartale rośnie o 11 proc. r/r do 606,5 miliona złotych

To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat, osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i potwierdza silną pozycję kapitałową.

  • Zysk netto wzrósł do 606,5 miliona złotych z 547,8 miliona złotych osiągniętych w trzecim kwartale 2017 (1)
  • Całkowite dochody kwartału wzrosły o 5 proc. na skutek dynamicznego wzrostu wyniku odsetkowego (9 proc. r/r); wynik z prowizji i opłat spadł 0.5 proc. r/r (w warunkach porównywalnych wzrósł o 3 proc. r/r)
  • Silna pozycja kapitałowa została potwierdzona przez wyniki Europejskich Testów Warunków Skrajnych (bank uplasował się wśród trzech banków o najniższej wrażliwości współczynników kapitałowych). Na koniec trzeciego kwartału 2018, Tier 1 osiągnął 16 proc. a TCR 17 proc., i zostanie w czwartym kwartale wzmocniony emisją obligacji podporządkowanych, zapewniając Bankowi Pekao zdolność do wypłaty wysokiej dywidendy (do 100 proc. zysku)
  • Zysk netto za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 1,54 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2017 r.

Nasz bank rośnie dynamicznie, stając się instytucją finansową pierwszego wyboru dla coraz większej liczby klientów. Poprawiamy dochodowość oraz efektywność operacyjną przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. - Realizacja strategii odzwierciedlona w wynikach banku pozwala nam podtrzymać naszą rekomendację wysokiej dywidendy za rok 2018, co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok.

Konsekwentna realizacja przyjętej przez Bank Pekao strategii, która między innymi zakłada koncentrację na produktach o wyższej dochodowości oraz zwiększenie liczby produktów przypadających na jednego klienta, przyniosła wzrost wolumenu kredytów o 7 proc. r/r. Motorem wzrostu był dynamiczny, blisko 14-proc. przyrost najbardziej atrakcyjnych kredytów konsumenckich i hipotecznych. W trzecim kwartale nastąpiło również przyspieszenie w segmentach korporacyjnych. W sektorze średniej wielkości przedsiębiorstw bank rósł o 11 proc. r/r, przy 5-proc. wzroście w przedsiębiorstwach ogółem.

Dynamiczny wzrost w atrakcyjnych marżowo segmentach detalicznych w połączeniu z dyscypliną cenową pozwolił zwiększyć marżę odsetkową o 5 punktów bazowych r/r do poziomu 2,83 proc.

Jednocześnie, Pekao utrzymuje koszty pod kontrolą. Wzrosły one o 1,7 proc. r/r w trzecim kwartale 2018, mniej niż wskaźnik inflacji w tym okresie. Wskaźnik kosztów do dochodów był na poziomie 45,4 proc. za 9 miesięcy 2018 roku.

ROE, czyli miara dochodowości spółki, za 9 miesięcy 2018 r. wyniosła 9,1 proc. i była wyższa o 59 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. To oznacza, że bank jest na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu zaplanowanego w swojej strategii do końca 2020 roku.

 

 

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. To polski bank o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Bank Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga duża polska firma jest jego klientem. Zatrudniając ponad 15 000 osób, bank jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Banku Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku Bank Pekao S.A. jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER